Plan grup studenckich ...


I SPS gr AI SPS gr BII SPS EEzJAII SPS POWzResIII SPS PRzP
III SPS PWiPI SDS PWIPI SDS GzPZI SDS POWzRESI SDS PP
II SDS GzPZII SDS PRzPII SDS PPII SDS PWiTPII SDS POWzRES
Praca Socjalna


I SPS gr A
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Teoria wychowania ćw
dr M. Małecka
218
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Teoria wychowania ćw
dr M. Małecka
218
8.00-8.45  
3 17.10-17.55 Teoria wychowania ćw
dr M. Małecka
218
8.50-9.35 Dydaktyka ogólna ćw
dr W. Kołodziejczyk
215
4 18.00-18.45 Teoria wychowania ćw
dr M. Małecka
218
9.40-10.25 Dydaktyka ogólna ćw
dr W. Kołodziejczyk
215
5 18.50-19.35 Teoria wychowania ćw
dr M. Małecka
218
10.30-11.15 Teoria wychowania ćw
dr M. Małecka
317
6 19.40-20.25   11.20-12.05 Teoria wychowania ćw
dr M. Małecka
317
7 20.30-21.15   12.10-12.55 *Teoria wychowania ćw
dr M. Małecka
317
8 ..... ..... 13.00-13.45  
9 ..... ..... 13.50-14.35 13.30-16.00 /3g./
j. angielski - mgr A. Wojewoda s. 62 FH
j. angielski - mgr W. Sypiański (+ Praca Socjalna) s. 36 FH
j. niemiecki - mgr A. Pierzchalska (+ Praca Socjalna) s. 57 FH
j. rosyjski - mgr I. Karpiel s. 20 FH
10 ..... ..... 14.40-15.25 13.30-16.00 /3g./
j. angielski - mgr A. Wojewoda s. 62 FH
j. angielski - mgr W. Sypiański (+ Praca Socjalna) s. 36 FH
j. niemiecki - mgr A. Pierzchalska (+ Praca Socjalna) s. 57 FH
j. rosyjski - mgr I. Karpiel s. 20 FH
11 ..... ..... 15.30-16.15 13.30-16.00 /3g./
j. angielski - mgr A. Wojewoda s. 62 FH
j. angielski - mgr W. Sypiański (+ Praca Socjalna) s. 36 FH
j. niemiecki - mgr A. Pierzchalska (+ Praca Socjalna) s. 57 FH
j. rosyjski - mgr I. Karpiel s. 20 FH
12 ..... ..... 16.20-17.05  
13 ..... ..... 17.10-17.55 Propedeutyka pedagogiki W
dr E. Murawska
215
14 ..... ..... 18.00-18.45 Propedeutyka pedagogiki W
dr E. Murawska
215
15 ..... ..... 18.50-19.35 Propedeutyka pedagogiki ćw
dr E. Murawska
215
16 ..... ..... 19.40-20.25 Propedeutyka pedagogiki ćw
dr E. Murawska
215
17 ..... ..... 20.30-21.15  I SPS gr B
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15   7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Psychologia rozwojowa ćw
mgr E. Kardaś-Grodzicka
215
8.00-8.45 Teoria wychowania ćw
dr M. Małecka
317
3 17.10-17.55 Psychologia rozwojowa ćw
mgr E. Kardaś-Grodzicka
215
8.50-9.35 Teoria wychowania ćw
dr M. Małecka
317
4 18.00-18.45 *Psychologia rozwojowa ćw
mgr E. Kardaś-Grodzicka
316
9.40-10.25 Teoria wychowania ćw
dr M. Małecka
317
5 18.50-19.35   10.30-11.15 Dydaktyka ogólna ćw
dr W. Kołodziejczyk
215
6 19.40-20.25   11.20-12.05 Dydaktyka ogólna ćw
dr W. Kołodziejczyk
215
7 20.30-21.15   12.10-12.55 Dydaktyka ogólna ćw
dr W. Kołodziejczyk
215
8 ..... ..... 13.00-13.45  
9 ..... ..... 13.50-14.35 13.30-16.00 /3g./
j. angielski - mgr A. Wojewoda s. 62 FH
j. angielski - mgr W. Sypiański (+ Praca Socjalna) s. 36 FH
j. niemiecki - mgr A. Pierzchalska (+ Praca Socjalna) s. 57 FH
j. rosyjski - mgr I. Karpiel s. 20 FH
10 ..... ..... 14.40-15.25 13.30-16.00 /3g./
j. angielski - mgr A. Wojewoda s. 62 FH
j. angielski - mgr W. Sypiański (+ Praca Socjalna) s. 36 FH
j. niemiecki - mgr A. Pierzchalska (+ Praca Socjalna) s. 57 FH
j. rosyjski - mgr I. Karpiel s. 20 FH
11 ..... ..... 15.30-16.15 13.30-16.00 /3g./
j. angielski - mgr A. Wojewoda s. 62 FH
j. angielski - mgr W. Sypiański (+ Praca Socjalna) s. 36 FH
j. niemiecki - mgr A. Pierzchalska (+ Praca Socjalna) s. 57 FH
j. rosyjski - mgr I. Karpiel s. 20 FH
12 ..... ..... 16.20-17.05  
13 ..... ..... 17.10-17.55 Propedeutyka pedagogiki W
dr E. Murawska
215
14 ..... ..... 18.00-18.45 Propedeutyka pedagogiki W
dr E. Murawska
215
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  II SPS EEzJA
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45 Pedagogika społeczna ćw
dr W. Lesner
218
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35 Pedagogika społeczna ćw
dr W. Lesner
218
4 18.00-18.45 Seminarium
dr J. Maciąg, 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
dr I. Stelmasiak, s.219
dr I. Gumowska, pok. 513
dr T. Maliszewski, s.220
9.40-10.25 *Pedagogika społeczna ćw
dr W. Lesner
218
5 18.50-19.35 Seminarium
dr J. Maciąg, 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
dr I. Stelmasiak, s.219
dr I. Gumowska, pok. 513
dr T. Maliszewski, s.220
10.30-11.15 Pedagogika wczesnoszkolna W
dr J. Maciąg
316
6 19.40-20.25 Seminarium
dr J. Maciąg, 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
dr I. Stelmasiak, s.219
dr I. Gumowska, pok. 513
dr T. Maliszewski, s.220
11.20-12.05 Pedagogika wczesnoszkolna W
dr J. Maciąg
316
7 20.30-21.15   12.10-12.55 *Pedagogika wczesnoszkolna W
dr J. Maciąg
316
8 ..... ..... 13.00-13.45 Socjologia edukacji W
dr M. Małecka
215
9 ..... ..... 13.50-14.35 Socjologia edukacji W
dr M. Małecka
215
10 ..... ..... 14.40-15.25 Socjologia edukacji W
dr M. Małecka
215
11 ..... ..... 15.30-16.15 *Socjologia edukacji W
dr M. Małecka
215
12 ..... ..... 16.20-17.05 Pedagogika specjalna W
dr G. Durka
215
13 ..... ..... 17.10-17.55 *Pedagogika specjalna W
dr G. Durka
316
14 ..... ..... 18.00-18.45  
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  II SPS POWzRes
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45  
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35  
4 18.00-18.45 Seminarium
dr J. Maciąg, 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
dr I. Stelmasiak, s.219
dr I. Gumowska, pok. 513
dr T. Maliszewski, s.220
9.40-10.25  
5 18.50-19.35 Seminarium
dr J. Maciąg, 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
dr I. Stelmasiak, s.219
dr I. Gumowska, pok. 513
dr T. Maliszewski, s.220
10.30-11.15 Pedagogika społeczna ćw
dr W. Lesner
315
6 19.40-20.25 Seminarium
dr J. Maciąg, 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
dr I. Stelmasiak, s.219
dr I. Gumowska, pok. 513
dr T. Maliszewski, s.220
11.20-12.05 Pedagogika społeczna ćw
dr W. Lesner
315
7 20.30-21.15   12.10-12.55 *Pedagogika społeczna ćw
dr W. Lesner
315
8 ..... ..... 13.00-13.45 Socjologia edukacji W
dr M. Małecka
215
9 ..... ..... 13.50-14.35 Socjologia edukacji W
dr M. Małecka
215
10 ..... ..... 14.40-15.25 Socjologia edukacji W
dr M. Małecka
215
11 ..... ..... 15.30-16.15 *Socjologia edukacji W
dr M. Małecka
215
12 ..... ..... 16.20-17.05 Pedagogika specjalna W
dr G. Durka
215
13 ..... ..... 17.10-17.55 *Pedagogika specjalna W
dr G. Durka
316
14 ..... ..... 18.00-18.45  
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  III SPS PRzP
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45  
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35  
4 18.00-18.45   9.40-10.25  
5 18.50-19.35   10.30-11.15 Niedostosowanie społ. dzieci i mło. ćw
dr P. Kozłowski
219
6 19.40-20.25   11.20-12.05 Niedostosowanie społ. dzieci i mło. ćw
dr P. Kozłowski
219
7 20.30-21.15   12.10-12.55 *Niedostosowanie społ. dzieci i mło. ćw
dr P. Kozłowski
219
8 ..... ..... 13.00-13.45 Organizacja res. w Polsce ćw
dr G. Durka
219
9 ..... ..... 13.50-14.35 Organizacja res. w Polsce ćw
dr G. Durka
219
10 ..... ..... 14.40-15.25 *Organizacja res. w Polsce ćw
dr G. Durka
219
11 ..... ..... 15.30-16.15 Seminarium dyplomowe
dr W. Lesner, s.219
dr J. Maciąg, pok. 417
dr I. Stelmasiak, s. 039
12 ..... ..... 16.20-17.05 Seminarium dyplomowe
dr W. Lesner, s.219
dr J. Maciąg, pok. 417
dr I. Stelmasiak, s. 039
13 ..... ..... 17.10-17.55 Seminarium dyplomowe
dr W. Lesner, s.219
dr J. Maciąg, pok. 417
dr I. Stelmasiak, s. 039
14 ..... ..... 18.00-18.45 Seminarium dyplomowe
dr W. Lesner, s.219
dr J. Maciąg, pok. 417
dr I. Stelmasiak, s. 039
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  III SPS PWiP
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45  
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35  
4 18.00-18.45   9.40-10.25 Met. edu. muz. w prz. i kl. I-III L2/12
mgr E. Misiewicz
221* obuwie zmienne
5 18.50-19.35   10.30-11.15 Met. edu. muz. w prz. i kl. I-III L2/12
mgr E. Misiewicz
221* obuwie zmienne
6 19.40-20.25   11.20-12.05 Met. edu. muz. w prz. i kl. I-III L2/12
mgr E. Misiewicz
221* obuwie zmienne
7 20.30-21.15   12.10-12.55 *Met. edu. muz. w prz. i kl. I-III L2/12
mgr E. Misiewicz
221* obuwie zmienne
8 ..... ..... 13.00-13.45 Terapia trud. w ucz. sie czyt. i pis. ćw
mgr L. Pacan
220
9 ..... ..... 13.50-14.35 Terapia trud. w ucz. sie czyt. i pis. ćw
mgr L. Pacan
220
10 ..... ..... 14.40-15.25 *Terapia trud. w ucz. sie czyt. i pis. ćw
mgr L. Pacan
220
11 ..... ..... 15.30-16.15 Seminarium dyplomowe
dr W. Lesner, s.219
dr J. Maciąg, pok. 417
dr I. Stelmasiak, s. 039
12 ..... ..... 16.20-17.05 Seminarium dyplomowe
dr W. Lesner, s.219
dr J. Maciąg, pok. 417
dr I. Stelmasiak, s. 039
13 ..... ..... 17.10-17.55 Seminarium dyplomowe
dr W. Lesner, s.219
dr J. Maciąg, pok. 417
dr I. Stelmasiak, s. 039
14 ..... ..... 18.00-18.45 Seminarium dyplomowe
dr W. Lesner, s.219
dr J. Maciąg, pok. 417
dr I. Stelmasiak, s. 039
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  I SDS PWIP
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45 Seminarium
prof. W. Woronowicz s.513
dr E. Murawska s.316
prof. R. Tomaszewski s.511 (s.seminar-ZHW)
prof A. Zalewska - Meler s.220
prof. L. Preus-Kuchta s. 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35 Seminarium
prof. W. Woronowicz s.513
dr E. Murawska s.316
prof. R. Tomaszewski s.511 (s.seminar-ZHW)
prof A. Zalewska - Meler s.220
prof. L. Preus-Kuchta s. 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
4 18.00-18.45   9.40-10.25 Seminarium
prof. W. Woronowicz s.513
dr E. Murawska s.316
prof. R. Tomaszewski s.511 (s.seminar-ZHW)
prof A. Zalewska - Meler s.220
prof. L. Preus-Kuchta s. 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
5 18.50-19.35   10.30-11.15 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
220
6 19.40-20.25   11.20-12.05 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
220
7 20.30-21.15   12.10-12.55 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
220
8 ..... ..... 13.00-13.45  
9 ..... ..... 13.50-14.35  
10 ..... ..... 14.40-15.25  
11 ..... ..... 15.30-16.15  
12 ..... ..... 16.20-17.05  
13 ..... ..... 17.10-17.55  
14 ..... ..... 18.00-18.45  
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  I SDS GzPZ
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45 Seminarium
prof. W. Woronowicz s.513
dr E. Murawska s.316
prof. R. Tomaszewski s.511 (s.seminar-ZHW)
prof A. Zalewska - Meler s.220
prof. L. Preus-Kuchta s. 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35 Seminarium
prof. W. Woronowicz s.513
dr E. Murawska s.316
prof. R. Tomaszewski s.511 (s.seminar-ZHW)
prof A. Zalewska - Meler s.220
prof. L. Preus-Kuchta s. 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
4 18.00-18.45   9.40-10.25 Seminarium
prof. W. Woronowicz s.513
dr E. Murawska s.316
prof. R. Tomaszewski s.511 (s.seminar-ZHW)
prof A. Zalewska - Meler s.220
prof. L. Preus-Kuchta s. 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
5 18.50-19.35   10.30-11.15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia W
prof. A. Zalewska - Meler
218
6 19.40-20.25   11.20-12.05 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia W
prof. A. Zalewska - Meler
218
7 20.30-21.15   12.10-12.55 *Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia W
prof. A. Zalewska - Meler
218
8 ..... ..... 13.00-13.45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ćw
prof. A. Zalewska - Meler
218
9 ..... ..... 13.50-14.35 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ćw
prof. A. Zalewska - Meler
218
10 ..... ..... 14.40-15.25 Metody i formy aktywacji seniora ćw
mgr M. Gliniecka
218
11 ..... ..... 15.30-16.15 Metody i formy aktywacji seniora ćw
mgr M. Gliniecka
218
12 ..... ..... 16.20-17.05 Metody i formy aktywacji seniora ćw
mgr M. Gliniecka
218
13 ..... ..... 17.10-17.55 *Metody i formy aktywacji seniora ćw
mgr M. Gliniecka
218
14 ..... ..... 18.00-18.45 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
221* obuwie zmienne
15 ..... ..... 18.50-19.35 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
221* obuwie zmienne
16 ..... ..... 19.40-20.25 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
221* obuwie zmienne
17 ..... ..... 20.30-21.15  I SDS POWzRES
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45 Seminarium
prof. W. Woronowicz s.513
dr E. Murawska s.316
prof. R. Tomaszewski s.511 (s.seminar-ZHW)
prof A. Zalewska - Meler s.220
prof. L. Preus-Kuchta s. 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35 Seminarium
prof. W. Woronowicz s.513
dr E. Murawska s.316
prof. R. Tomaszewski s.511 (s.seminar-ZHW)
prof A. Zalewska - Meler s.220
prof. L. Preus-Kuchta s. 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
4 18.00-18.45 Współczesne kierunki ped.res. ćw
dr A. Jaworska
215
9.40-10.25 Seminarium
prof. W. Woronowicz s.513
dr E. Murawska s.316
prof. R. Tomaszewski s.511 (s.seminar-ZHW)
prof A. Zalewska - Meler s.220
prof. L. Preus-Kuchta s. 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
5 18.50-19.35 Współczesne kierunki ped.res. ćw
dr A. Jaworska
215
10.30-11.15  
6 19.40-20.25   11.20-12.05  
7 20.30-21.15   12.10-12.55  
8 ..... ..... 13.00-13.45 Współczesne kierunki ped.res. ćw
dr A. Jaworska
315
9 ..... ..... 13.50-14.35 *Współczesne kierunki ped.res. ćw
dr A. Jaworska
315
10 ..... ..... 14.40-15.25 *Metodyka peacy ped. szkolnego ćw
dr W. Lesner
315
11 ..... ..... 15.30-16.15 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
221* obuwie zmienne
12 ..... ..... 16.20-17.05 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
221* obuwie zmienne
13 ..... ..... 17.10-17.55 *Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
221* obuwie zmienne
14 ..... ..... 18.00-18.45  
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  I SDS PP
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45 Seminarium
prof. W. Woronowicz s.513
dr E. Murawska s.316
prof. R. Tomaszewski s.511 (s.seminar-ZHW)
prof A. Zalewska - Meler s.220
prof. L. Preus-Kuchta s. 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35 Seminarium
prof. W. Woronowicz s.513
dr E. Murawska s.316
prof. R. Tomaszewski s.511 (s.seminar-ZHW)
prof A. Zalewska - Meler s.220
prof. L. Preus-Kuchta s. 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
4 18.00-18.45 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
221* obuwie zmienne
9.40-10.25 Seminarium
prof. W. Woronowicz s.513
dr E. Murawska s.316
prof. R. Tomaszewski s.511 (s.seminar-ZHW)
prof A. Zalewska - Meler s.220
prof. L. Preus-Kuchta s. 417 (Zakł.Ed.Wczes.)
5 18.50-19.35 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
221* obuwie zmienne
10.30-11.15  
6 19.40-20.25 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
221* obuwie zmienne
11.20-12.05 Trening kompet inter. w prak. pedag ćw
J. Kamykowska
043
7 20.30-21.15   12.10-12.55 *Trening kompet inter. w prak. pedag ćw
J. Kamykowska
043
8 ..... ..... 13.00-13.45 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
221* obuwie zmienne
9 ..... ..... 13.50-14.35 Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
221* obuwie zmienne
10 ..... ..... 14.40-15.25 *Warszt um. radzenia sobie w syt. tru.ćw
dr M. Sałapata
221* obuwie zmienne
11 ..... ..... 15.30-16.15  
12 ..... ..... 16.20-17.05  
13 ..... ..... 17.10-17.55  
14 ..... ..... 18.00-18.45  
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  II SDS GzPZ
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
4 18.00-18.45 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
9.40-10.25 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
5 18.50-19.35 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
10.30-11.15 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
6 19.40-20.25 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
11.20-12.05 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
7 20.30-21.15   12.10-12.55 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
8 ..... ..... 13.00-13.45 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
9 ..... ..... 13.50-14.35 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
10 ..... ..... 14.40-15.25 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
11 ..... ..... 15.30-16.15  
12 ..... ..... 16.20-17.05  
13 ..... ..... 17.10-17.55  
14 ..... ..... 18.00-18.45  
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  II SDS PRzP
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
4 18.00-18.45 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
9.40-10.25 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
5 18.50-19.35 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
10.30-11.15 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
6 19.40-20.25 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
11.20-12.05 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
7 20.30-21.15   12.10-12.55 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
8 ..... ..... 13.00-13.45 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
9 ..... ..... 13.50-14.35 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
10 ..... ..... 14.40-15.25 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
11 ..... ..... 15.30-16.15  
12 ..... ..... 16.20-17.05  
13 ..... ..... 17.10-17.55  
14 ..... ..... 18.00-18.45  
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  II SDS PP
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
4 18.00-18.45 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
9.40-10.25 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
5 18.50-19.35 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
10.30-11.15 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
6 19.40-20.25 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
11.20-12.05 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
7 20.30-21.15   12.10-12.55 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
8 ..... ..... 13.00-13.45 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
9 ..... ..... 13.50-14.35 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
10 ..... ..... 14.40-15.25 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
11 ..... ..... 15.30-16.15  
12 ..... ..... 16.20-17.05  
13 ..... ..... 17.10-17.55  
14 ..... ..... 18.00-18.45  
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  II SDS PWiTP
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
4 18.00-18.45 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
9.40-10.25 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
5 18.50-19.35 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
10.30-11.15 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
6 19.40-20.25 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
11.20-12.05 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
7 20.30-21.15   12.10-12.55 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
8 ..... ..... 13.00-13.45 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
9 ..... ..... 13.50-14.35 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
10 ..... ..... 14.40-15.25 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
11 ..... ..... 15.30-16.15  
12 ..... ..... 16.20-17.05  
13 ..... ..... 17.10-17.55  
14 ..... ..... 18.00-18.45  
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  II SDS POWzRES
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
7.15-8.00  
2 16.20-17.05 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.00-8.45 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
3 17.10-17.55 Wykład Ogólnouczelniany
od 16.00 do 17.30
8.50-9.35 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
4 18.00-18.45 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
9.40-10.25 Seminarium magisterskie gr. A
prof. R. Tomaszewski
s. 512
5 18.50-19.35 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
10.30-11.15 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
6 19.40-20.25 Seminarium magisterskie gr. B
prof. R. Tomaszewski
s. 512
11.20-12.05 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
7 20.30-21.15   12.10-12.55 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
8 ..... ..... 13.00-13.45 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
9 ..... ..... 13.50-14.35 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
10 ..... ..... 14.40-15.25 Seminarium magisterskie gr. C
prof. R. Tomaszewski
s. 512
11 ..... ..... 15.30-16.15  
12 ..... ..... 16.20-17.05  
13 ..... ..... 17.10-17.55  
14 ..... ..... 18.00-18.45  
15 ..... ..... 18.50-19.35  
16 ..... ..... 19.40-20.25  
17 ..... ..... 20.30-21.15  Praca Socjalna
Data publikacji: 2017-04-21

    2017-06-02
Pią
  2017-06-03
Sob
1 15.30-16.15   7.15-8.00  
2 16.20-17.05   8.00-8.45 Diagnozowanie problemów społ. W
dr M. Łuczak
043
3 17.10-17.55   8.50-9.35 *Diagnozowanie problemów społ. W
dr M. Łuczak
043
4 18.00-18.45   9.40-10.25 Gerontologia społeczna W
dr M. Łuczak
043
5 18.50-19.35   10.30-11.15 *Gerontologia społeczna W
dr M. Łuczak
043
6 19.40-20.25   11.20-12.05 Gerontologia społeczna ćw
mgr K. Żelechowska - Durka
505 (s. seminaryjna)
7 20.30-21.15   12.10-12.55 Gerontologia społeczna ćw
mgr K. Żelechowska - Durka
505 (s. seminaryjna)
8 ..... ..... 13.00-13.45  
9 ..... ..... 13.50-14.35 13.30-16.00 /3g./
j. angielski - mgr W. Sypianski s. 36 FH
j. niemiecki - mgr A. Pierzchalska s. 57 FH
10 ..... ..... 14.40-15.25 13.30-16.00 /3g./
j. angielski - mgr W. Sypianski s. 36 FH
j. niemiecki - mgr A. Pierzchalska s. 57 FH
11 ..... ..... 15.30-16.15 13.30-16.00 /3g./
j. angielski - mgr W. Sypianski s. 36 FH
j. niemiecki - mgr A. Pierzchalska s. 57 FH
12 ..... ..... 16.20-17.05 Filozofia W
prof. M. Patalon
220
13 ..... ..... 17.10-17.55 Filozofia W
prof. M. Patalon
220
14 ..... ..... 18.00-18.45 *Filozofia W
prof. M. Patalon
220
15 ..... ..... 18.50-19.35 Filozofia ćw
prof. M. Patalon
220
16 ..... ..... 19.40-20.25 Filozofia ćw
prof. M. Patalon
220
17 ..... ..... 20.30-21.15  


Astar Plany Zajęć.
http://www.astar05.pl