Plan grup studenckich ...


I SPS PW (o)II SPS PW (o)III SPS PW (o)I SPS PRACA SOCJALNA (o)I SPS Ped. g.A/wiecz
I SPS Pedagogika g.BI SPS Pedagogika g.CII SPS POWzRESII SPS EEzJA g.AII SPS EEzJA g.B
III SPS PsychopedagoIII SPS PWiPI SDS POWzRESI SDS PRzPI SDS Psychoped.
II SDS GzPZII SDS PRzPII SDS PsychopedagogII SDS POWzRESII SDS PWiTP
I SPS Pr. Soc.w PSII SPS Pr. Soc.w PSIII SPS Pr. Soc.w PS


I SPS PW (o)
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45          
8.50-9.35         Socjologia edukacji W/15
prof. L. Witkowski
316
w godz.8.50-15.25 w dn. 28.04
w godz.8.50-14.35 w dn. 09.06
9.40-10.25 spotkanie organizacyjne
s. 317
godz. 10.00 w dn. 20.02

praktyka:
13.03 - spotkanie w placówce
realizacja praktyk w dn. 20.03,
27.03, 03.04, 10.04, 24.04, 08.05
    8.00-10.25
Metodyka edukacji tech.i komp. L/15
mgr M. Nitka
318 (prac. komp.)
zajęcia od 11.05
 
10.30-11.15 praktyka:
13.03 - spotkanie w placówce
realizacja praktyk w dn. 20.03,
27.03, 03.04, 10.04, 24.04, 08.05
Historia filozofii z elementami logiki W/20
dr Ł. Androsiuk
315
zajęcia do 02.05
  Pedagogika przedszkolna Ć/30
mgr J. Król-Mazurkiewicz
220
 
11.20-12.05 praktyka:
13.03 - spotkanie w placówce
realizacja praktyk w dn. 20.03,
27.03, 03.04, 10.04, 24.04, 08.05
Historia filozofii z elementami logiki W/20
dr Ł. Androsiuk
315
zajęcia do 02.05
10.00-11.30
j.niemiecki
mgr A.Pierzchalska
s.55 Wydz.Fil.-Hist
(przedmiot do wyboru)
Pedagogika przedszkolna Ć/30
mgr J. Król-Mazurkiewicz
220
 
12.10-12.55 praktyka:
13.03 - spotkanie w placówce
realizacja praktyk w dn. 20.03,
27.03, 03.04, 10.04, 24.04, 08.05
Historia filozofii z el.logiki Ć/15
dr Ł. Androsiuk
315
SPOTKANIE
ORGANIZACYJNE
godz. 12.30
s.414
w dn. 22.02
Podst.ped.opiekuńczej W/15
dr D. Apanel
215
 
13.00-13.45 praktyka:
13.03 - spotkanie w placówce
realizacja praktyk w dn. 20.03,
27.03, 03.04, 10.04, 24.04, 08.05
       
13.50-14.35   Podstawy teoretyczne nauczania j.pol. Ć/15
mgr T. Dobrowolski
220
Podst.teoret. nauczania środ.przyr. Ć/15
mgr P. Modzelewski
221*obuwie zmienne
14.30-16.45 (3 godz.)
j.angielski
mgr W.Sypiański
s.36 Wydz.Fil.-Hist.
(przedmiot do wyboru)
 
14.40-15.25   Podst. teor. nauczania matematyki wczes. Ć/15
mgr T. Dobrowolski
220
Pedagogika przedszkolna W/30
dr I. Stelmasiak
220
   
15.30-16.15   Język polski jako obcy Ć/25
dr M. Puchowska
043
zajęcia do 23.05
Pedagogika przedszkolna W/30
dr I. Stelmasiak
220
   
16.20-17.05   Język polski jako obcy Ć/25
dr M. Puchowska
043
zajęcia do 16.05
Soc. edukacji Ć/15
mgr M. Gliniecka
315
   
17.10-17.55   Trening inter. L/20
mgr J. Kamykowska
043
zajęcia do 02.05
Wprowadzenie do pedagogiki W/15
dr E. Murawska
315
   
18.00-18.45   Trening inter. L/20
mgr J. Kamykowska
043
zajęcia do 02.05
Wprowadzenie do pedagogiki Ć/15
dr E. Murawska
315
   
18.50-19.35          
19.40-20.25          II SPS PW (o)
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45         8.00- 11.45 (5 godz.)
Historia pedagogiki W/15 i Ć/15
prof. L.Petukhova
s.218
w dn. 17.03 (wykład)
w dn. 09.06 (ćwiczenia)
8.50-9.35          
9.40-10.25 spotkanie organizacyjne
s. 317
godz. 10.00 w dn. 20.02

praktyka:
w dn. 06.03, 13.03, 20.03,
27.03, 03.04, 10.04, 24.04,
08.05, 15.05, 22.05, 29.05,
05.06
8.30-10.00
j. angielski
mgr B. Sypiańska
s. 55 FH
(6 spotkań po 2 godz.,
1 spotkanie 3 godz.)
     
10.30-11.15 praktyka:
w dn. 06.03, 13.03, 20.03,
27.03, 03.04, 10.04, 24.04,
08.05, 15.05, 22.05, 29.05,
05.06
10.30-14.15 (5 godz.)
Met.eduk.s-p.w przedsz.i kl.I-III W/30
prof. N. Łysenko
pok.417
w dn. 14.03, 21.03, 25.03

10.30-14.15 (5 godz.)
Historia pedagogiki Ć/15
prof. L. Petukhova
pok.417
w dn. 06.06
  Seminarium dyplomowe Ć/30
prof. R. Tomaszewski
511 (s.seminar-ZHW)
 
11.20-12.05 praktyka:
w dn. 06.03, 13.03, 20.03,
27.03, 03.04, 10.04, 24.04,
08.05, 15.05, 22.05, 29.05,
05.06
  8.00-11.45 (5 godz.)
Met.eduk.s-p.w przedsz.i kl.I-III W/30
prof. N. Łysenko
s. 316
w dn. 15.03, 22.03, 26.04
Seminarium dyplomowe Ć/30
prof. R. Tomaszewski
511 (s.seminar-ZHW)
 
12.10-12.55 praktyka:
w dn. 06.03, 13.03, 20.03,
27.03, 03.04, 10.04, 24.04,
08.05, 15.05, 22.05, 29.05,
05.06
  Met.eduk.s-p.w przedsz.i kl.I-III Ć/30
mgr P. Modzelewski
221*obuwie zmienne
Historia wychowania W/15
prof. R. Tomaszewski
219
 
13.00-13.45 praktyka:
w dn. 06.03, 13.03, 20.03,
27.03, 03.04, 10.04, 24.04,
08.05, 15.05, 22.05, 29.05,
05.06
  Met.eduk.s-p.w przedsz.i kl.I-III Ć/30
mgr P. Modzelewski
221*obuwie zmienne
Historia wychowania Ć/15
prof. R. Tomaszewski
219
 
13.50-14.35          
14.40-15.25 Historia pedagogiki W/15 i Ć/15
prof. L. Petukhova
316
w dn. 13.03, 20.03 (wykład)
w dn. 05.06 (ćw.)
Pedagogika wczesnoszkolna Ć/40
mgr P. Modzelewski
221
zajęcia do 06.06
Język pol.jako obcy W/15
dr M. Puchowska
317
Met.eduk.mat.w przedszk.i kl.I-III W/30
dr B. Kloskowska
316
 
15.30-16.15 Historia pedagogiki W/15 i Ć/15
prof. L. Petukhova
316
w dn. 13.03, 20.03 (wykład)
w dn. 05.06 (ćw.)
Met.eduk.mat.w przedszk.i kl.I-III Ć/30
mgr T. Dobrowolski
220
Met.eduk.pol.w przedszk.i kl.I-III W/30
dr M. Puchowska
316
Met.eduk.mat.w przedszk.i kl.I-III W/30
dr B. Kloskowska
316
 
16.20-17.05 Historia pedagogiki W/15 i Ć/15
prof. L. Petukhova
316
w dn. 13.03, 20.03 (wykład)
w dn. 05.06 (ćw.)
Met.eduk.mat.w przedszk.i kl.I-III Ć/30
mgr T. Dobrowolski
220
Met.eduk.pol.w przedszk.i kl.I-III W/30
dr M. Puchowska
316
   
17.10-17.55 Historia pedagogiki W/15 i Ć/15
prof. L. Petukhova
316
w dn. 13.03, 20.03 (wykład)
w dn. 05.06 (ćw.)
Pedagogika wczesnoszkolna Ć/40
mgr P. Modzelewski
221*obuwie zmienne
zajęcia do 06.06
Pedagogika wczesnoszkolna W/30
dr J. Maciąg
218
   
18.00-18.45 Historia pedagogiki W/15 i Ć/15
prof. L. Petukhova
316
w dn. 13.03, 20.03 (wykład)
w dn. 05.06 (ćw.)
Pedagogika wczesnoszkolna Ć/40
mgr P. Modzelewski
221*obuwie zmienne
zajęcia do 02.05
Pedagogika wczesnoszkolna W/30
dr J. Maciąg
218
   
18.50-19.35     Met.eduk.pol.w przedszk.i kl.I-III Ć/30
mgr T. Dobrowolski
220
   
19.40-20.25     Met.eduk.pol.w przedszk.i kl.I-III Ć/30
mgr T. Dobrowolski
220
   III SPS PW (o)
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45         8.00-11.45 (5 godz.)
Diag.ped.roz.dz.na poz.P i kl.I-III W/20
prof. N. Łysenko
039
w dn. 17.03
8.50-9.35   P.e.w przedszkolu i kl.I-III Ć/25
mgr J. Król-Mazurkiewicz
220
zajęcia nie odbywają się w dn.:
28.02, 07.03, 28.03, 11.04,
09.05 - w tych dniach
studenci realizują praktykę
     
9.40-10.25 spotkanie organizacyjne
s. 317
godz. 10.00 w dn. 20.02

praktyka:
w dn. 27.02, 06.03, 13.03,
20.03, 27.03, 03.04, 10.04,
24.04, 08.05, 15.05, 22.05,
29.05, 05.06
P.e.w przedszkolu i kl.I-III Ć/25
mgr J. Król-Mazurkiewicz
220
zajęcia nie odbywają się w dn.:
28.02, 07.03, 28.03, 11.04,
09.05 - w tych dniach
studenci realizują praktykę
     
10.30-11.15 praktyka:
w dn. 27.02, 06.03, 13.03,
20.03, 27.03, 03.04, 10.04,
24.04, 08.05, 15.05, 22.05,
29.05, 05.06
P.e.w przedszkolu i kl.I-III Ć/25
mgr J. Król-Mazurkiewicz
220
zajęcia nie odbywają się w dn.:
28.02, 07.03, 28.03, 11.04,
09.05 - w tych dniach
studenci realizują praktykę
     
11.20-12.05 praktyka:
w dn. 27.02, 06.03, 13.03,
20.03, 27.03, 03.04, 10.04,
24.04, 08.05, 15.05, 22.05,
29.05, 05.06
Diag.ped.roz.dz.na poz.P i kl.I-III Ć/25
mgr J. Król-Mazurkiewicz
220
zajęcia nie odbywają się w dn.:
28.02, 07.03, 28.03, 11.04,
09.05 - w tych dniach
studenci realizują praktykę
     
12.10-12.55 praktyka:
w dn. 27.02, 06.03, 13.03,
20.03, 27.03, 03.04, 10.04,
24.04, 08.05, 15.05, 22.05,
29.05, 05.06
Diag.ped.roz.dz.na poz.P i kl.I-III Ć/25
mgr J. Król-Mazurkiewicz
220
zajęcia nie odbywają się w dn.:
28.02, 07.03, 28.03, 11.04,
09.05 - w tych dniach
studenci realizują praktykę
9.30-12.30 (4 godz.)
Seminarium dyplomowe Ć/30
prof. L. Petukhova
s. 29 ul. Kozietulskiego
w dn.: 15.03, 07.06

   
13.00-13.45 praktyka:
w dn. 27.02, 06.03, 13.03,
20.03, 27.03, 03.04, 10.04,
24.04, 08.05, 15.05, 22.05,
29.05, 05.06
Diag.ped.roz.dz.na poz.P i kl.I-III Ć/25
mgr J. Król-Mazurkiewicz
220
w dn. 21.02, 14.03, 21.03, 04.04,
25.04

P.e.w przedszkolu i kl.I-III Ć/25
mgr J. Król-Mazurkiewicz
220
w dn. 02.05, 16.05, 23.05,
30.05, 06.06
Ped.społeczna W/15
prof. R. Kozłowski
215
10.00-14.30 (6 godz.)
Diag.ped.roz.dz.na poz.P i kl.I-III W/20
prof. N. Łysenko
pok. 417
w dn. 23.03, 27.04
 
13.50-14.35     Ped.społeczna Ć/15
prof. R. Kozłowski
215
8.30-14.30 (8 godz.)
Seminarium dyplomowe Ć/30
prof. L. Petukhova
417 (Zakł.Ed.Wczes.)
w dn. 16.03, 08.06
 
14.40-15.25   Podst. ped.resocjalizacyjnej W/15
dr E. Piotrów
043
Ped.międzykulturowa W/15
dr M. Jarecka-Żyluk
s. 69 ul. Kozietulskiego
Psych.społeczna W/15
dr D. Kurpiel
s.218
 
15.30-16.15   Edu.regionalna i ekol.w Pi kl.I-III Ć/20
mgr P. Modzelewski
221
zajęcia do 02.05
Pr.edu.w przedszkolu i kl.I-III W/15
dr J. Maciąg
218
Ped.seksualna W/15
dr J. Ratkowska-Pasikowska
221*obuwie zmienne
 
16.20-17.05   Edu.regionalna i ekol.w Pi kl.I-III Ć/20
mgr P. Modzelewski
221
zajęcia do 02.05
Ter. tr.w ucz.się czyt.i pis. Ć/30
mgr L. Pacan
221*obuwie zmienne
Terapia trudnosci w uczeniu się mat. Ć/30
dr B. Kloskowska
316
 
17.10-17.55   Socjologia ogólna W/15
dr A. Borowski
039
Ter. tr.w ucz.się czyt.i pis. Ć/30
mgr L. Pacan
221*obuwie zmienne
Terapia trudnosci w uczeniu się mat. Ć/30
dr B. Kloskowska
316
 
18.00-18.45   Socjologia ogólna Ć/15
dr A. Borowski
039
18.00-20.15 (3 godz.)
Seminarium dyplomowe Ć/30
prof. L. Petukhova
417 (Zakł.Ed.Wczes.)
w dn.: 15.03, 07.06
Psych.społeczna Ć/10
mgr E. Kardaś-Grodzicka
316
zajęcia od 30.03

Diag.ped.roz.dz.na poz.P i kl.I-III W/20
prof. N. Łysenko
316
w dn. 16.03
 
18.50-19.35   Język.pol.jako obcy W/15
dr M. Puchowska
218
  Diag.ped.roz.dz.na poz.P i kl.I-III W/20
prof. N. Łysenko
316
w dn. 16.03
 
19.40-20.25       Diag.ped.roz.dz.na poz.P i kl.I-III W/20
prof. N. Łysenko
316
w dn. 16.03
 I SPS PRACA SOCJALNA (o)
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45          
8.50-9.35     9.00-9.45
Prawo administracyjne i samorządowe Ć/10
mgr S. Ziemianowicz
s. 22 Wydz. Filologiczno-Hist.
zajęcia do 10.05
   
9.40-10.25     10.00-11.30
j.niemiecki
mgr A.Pierzchalska
s.55 - FH
   
10.30-11.15       9.30-11.00
J.angielski
mgr D. Sej-Furmanek
s.22 FH
 
11.20-12.05     SPOTKANIE
ORGANIZACYJNE
godz. 12.30
s.414
w dn. 22.02
   
12.10-12.55     12.00- 15.45 (5 godz.)
Metodyka pracy grupowej W/10
prof. O. Komar
s.216
zajęcia w dn. 01.03, 08.03

12.00-15.45 (5 godz.)
Podstawy organizacji i zarządzania Ć/15
prof. O. Komar, s. 216
w dn. 17.05
   
13.00-13.45 9.45-13.30 (5 godz.)
Psychologia społeczna W/10
prof. O. Komar
221*obuwie zmienne
w dn. 06.03, 15.05
    Psychologia kliniczna W/10 i Ć/20
dr D. Kurpiel
218
wykład do dn. 23.03
ćwiczenia od dn. 30.03
 
13.50-14.35 Polityka społeczna w Polsce i w UE W/10
dr R. Sitek
218
w godz. 13.50-14.35 (po 1 godz.) w dn.
24.04, 15.05
w godz. 13.00-14.30 (po 2 godz) w dn.
08.05, 22.05, 29.05, 05.06

    Psychologia kliniczna W/10 i Ć/20
dr D. Kurpiel
218
wykład do dn. 23.03
ćwiczenia od dn. 30.03
 
14.40-15.25 Teoretyczne podstawy pracy soc. W/15
dr R. Sitek
218
11.30- 15.15 (5 godz.)
Socjologia rodziny W/10
prof. O. Komar
318 (prac. komp.)
w dn. 28.02, 07.03

11.30-15.15 (5 godz.)
Podstawy organizacji i zarządzania Ć/15
prof. O. Komar
s. 318
w dn. 16.05
  14.45-18.30 (5 godz.)
Podstawy organizacji i zarządzania W/15
prof. O. Komar
215
dn.02.03, 09.03, 11.05

14.45-18.30 (5 godz.)
Podstawy organizacji i zarządzania Ć/15
prof. O.Komar
s.215
dn. 18.05
 
15.30-16.15 Rozwój człowieka w cyklu życia W/10
dr R. Sitek
218
zajęcia do 08.05
Diagnozowanie problemów społecznych Ć/15
mgr K. Zaniewska
039
Socjologia rodziny Ć/25
mgr K. Zaniewska
039
bez dn. 01.03, 08.03, 17.05
.  
16.20-17.05 Diagnozowanie problemów społecznych W/10
dr R. Sitek
218
zajęcia do 08.05
Teoretyczne podst. pracy socjalnej Ć/15
mgr K. Zaniewska
039
Socjologia rodziny Ć/25
mgr K. Zaniewska
039
   
17.10-17.55   Język polski jako obcy Ć/30
mgr T. Dobrowolski
220
Polityka społeczna w Polsce i w UE Ć/15
mgr K. Zaniewska
039
   
18.00-18.45   Język polski jako obcy Ć/30
mgr T. Dobrowolski
220
Rozwój człowieka w cyklu życia Ć/10
mgr K. Zaniewska
039
zajęcia do 10.05

Psychologia społeczna Ć/20
mgr K. Zaniewska
039
zajęcia od 17.05
   
18.50-19.35   Metodyka pracy grupowej Ć/20
mgr K. Zaniewska
039
zajęcia do 02.05
Psychologia spoleczna Ć/20
mgr K. Zaniewska
039
   
19.40-20.25   Metodyka pracy grupowej Ć/20
mgr K. Zaniewska
039
zajęcia do 02.05
.   .I SPS Ped. g.A/wiecz
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45   możliwość realizacji praktyki      
8.50-9.35   możliwość realizacji praktyki      
9.40-10.25   możliwość realizacji praktyki      
10.30-11.15   możliwość realizacji praktyki      
11.20-12.05   możliwość realizacji praktyki      
12.10-12.55          
13.00-13.45          
13.50-14.35          
14.40-15.25          
15.30-16.15     Psychologia rozwojowa W/15
dr M. Aleksandrovich
315
Histroia wychowania W/20
prof. R. Tomaszewski
317
zajęcia do 04.05
Teoria wychowania W/20
prof. M. Jaworska-Witkowska
315
w godz.17.00-20.00 w dn. 24.02, 28.04, 09.06
w godz. 15.30-18.30 w dn. 03.03, 17.03
16.20-17.05   16.30-18.00
j. angielski
mgr W. Sypiański
s. 215
Dydaktyka ogólna W/15
dr J. Maciąg
218
Histroia wychowania W/20
prof. R. Tomaszewski
317
zajęcia do 04.05
Teoria wychowania W/20
prof. M. Jaworska-Witkowska
315
w godz.17.00-20.00 w dn. 24.02, 28.04, 09.06
w godz. 15.30-18.30 w dn. 03.03, 17.03
17.10-17.55 Teoria wychowania Ć/30
mgr H. Wiłucka-Haczkowska
219
16.30-18.00
j. angielski
mgr W. Sypiański
s. 215
Metodologia badań społecznych W/30
dr S. Pasikowski
215
Propedeutyka pedagogiki Ć/30
dr G. Piekarski
220
 
18.00-18.45 Teoria wychowania Ć/30
mgr H. Wiłucka-Haczkowska
219
Dydaktyka ogólna Ć/30
dr W. Kołodziejczyk
219
Metodologia badań społecznych W/30
dr S. Pasikowski
215
Propedeutyka pedagogiki Ć/30
dr G. Piekarski
220
 
18.50-19.35 Historia wychowania Ć/25
mgr M. Czaja
219
zajęcia do 29.05
Dydaktyka ogólna Ć/30
dr W. Kołodziejczyk
219
Propedeutyka pedagogiki W/30
dr E. Murawska
218
Psychologia rozwojowa Ć/25
mgr E. Kardaś-Grodzicka
220
zajęcia do 25.05
 
19.40-20.25 Historia wychowania Ć/25
mgr M. Czaja
219
zajęcia do 22.05
  Propedeutyka pedagogiki W/30
dr E. Murawska
218
Psychologia rozwojowa Ć/25
mgr E. Kardaś-Grodzicka
220
zajęcia do 18.05
 I SPS Pedagogika g.B
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45     możliwość realizacji praktyki    
8.50-9.35     możliwość realizacji praktyki    
9.40-10.25     możliwość realizacji praktyki    
10.30-11.15     możliwość realizacji praktyki    
11.20-12.05   Psychologia rozwojowa Ć/25
mgr E. Kardaś-Grodzicka
215
zajęcia do 16.05
możliwość realizacji praktyki    
12.10-12.55   Psychologia rozwojowa Ć/25
mgr E. Kardaś-Grodzicka
215
zajęcia do 23.05
     
13.00-13.45   Propedeutyka pedagogiki Ć/30
dr G. Piekarski
218
     
13.50-14.35   Propedeutyka pedagogiki Ć/30
dr G. Piekarski
218
  13.00 - 14.30
j. niemiecki, mgr A. Pierzchalska
s. 57 (WFH), (gr. międzywydziałowa)
j. angielski, mgr W. Sypiański s. 36 (WFH)
j. angielski, mgr A. Wojewoda s. 22 WFH
 
14.40-15.25   Teoria wychowania Ć/30
mgr H. Wiłucka-Haczkowska
316
     
15.30-16.15   Teoria wychowania Ć/30
mgr H. Wiłucka-Haczkowska
316
Psychologia rozwojowa W/15
dr M. Aleksandrovich
315
Histroia wychowania W/20
prof. R. Tomaszewski
317
zajęcia do 04.05
Teoria wychowania W/20
prof. M. Jaworska-Witkowska
315
w godz.17.00-20.00 w dn. 24.02, 28.04, 09.06
w godz. 15.30-18.30 w dn. 03.03, 17.03
16.20-17.05 15.00-16.30
j. rosyjski
mgr I.Karpiel
s.22 FH
Dydaktyka ogólna Ć/30
dr W. Kołodziejczyk
219
Dydaktyka ogólna W/15
dr J. Maciąg
218
Histroia wychowania W/20
prof. R. Tomaszewski
317
zajęcia do 04.05
Teoria wychowania W/20
prof. M. Jaworska-Witkowska
315
w godz.17.00-20.00 w dn. 24.02, 28.04, 09.06
w godz. 15.30-18.30 w dn. 03.03, 17.03
17.10-17.55   Dydaktyka ogólna Ć/30
dr W. Kołodziejczyk
219
Metodologia badań społecznych W/30
dr S. Pasikowski
215
   
18.00-18.45   Historia wychowania Ć/25
mgr M. Czaja
316
zajęcia do 23.05
Metodologia badań społecznych W/30
dr S. Pasikowski
215
   
18.50-19.35   Historia wychowania Ć/25
mgr M. Czaja
316
zajęcia do 16.05
Propedeutyka pedagogiki W/30
dr E. Murawska
218
   
19.40-20.25     Propedeutyka pedagogiki W/30
dr E. Murawska
218
   I SPS Pedagogika g.C
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45     możliwość realizacji praktyki    
8.50-9.35     możliwość realizacji praktyki    
9.40-10.25   Psychologia rozwojowa Ć/25
mgr E. Kardaś-Grodzicka
218
zajęcia do 16.05
możliwość realizacji praktyki    
10.30-11.15   Psychologia rozwojowa Ć/25
mgr E. Kardaś-Grodzicka
218
zajęcia do 23.05
możliwość realizacji praktyki    
11.20-12.05   Propedeutyka pedagogiki Ć/30
dr G. Piekarski
218
możliwość realizacji praktyki    
12.10-12.55   Propedeutyka pedagogiki Ć/30
dr G. Piekarski
218
     
13.00-13.45   Teoria wychowania Ć/30
mgr H. Wiłucka-Haczkowska
316
     
13.50-14.35   Teoria wychowania Ć/30
mgr H. Wiłucka-Haczkowska
316
  13.00 - 14.30
j. niemiecki, mgr A. Pierzchalska
s. 57 (WFH), (gr. międzywydziałowa)
j. angielski, mgr W. Sypiański s. 36 (WFH)
j. angielski, mgr A. Wojewoda s. 22 WFH
 
14.40-15.25   Dydaktyka ogólna Ć/30
dr W. Kołodziejczyk
219
     
15.30-16.15   Dydaktyka ogólna Ć/30
dr W. Kołodziejczyk
219
Psychologia rozwojowa W/15
dr M. Aleksandrovich
315
Histroia wychowania W/20
prof. R. Tomaszewski
317
zajęcia do 04.05
Teoria wychowania W/20
prof. M. Jaworska-Witkowska
315
w godz.17.00-20.00 w dn. 24.02, 28.04, 09.06
w godz. 15.30-18.30 w dn. 03.03, 17.03
16.20-17.05 15.00-16.30
j. rosyjski
mgr I.Karpiel
s.22 FH
Historia wychowania Ć/25
mgr M. Czaja
316
zajęcia do 23.05
Dydaktyka ogólna W/15
dr J. Maciąg
218
Histroia wychowania W/20
prof. R. Tomaszewski
317
zajęcia do 04.05
Teoria wychowania W/20
prof. M. Jaworska-Witkowska
315
w godz.17.00-20.00 w dn. 24.02, 28.04, 09.06
w godz. 15.30-18.30 w dn. 03.03, 17.03
17.10-17.55   Historia wychowania Ć/25
mgr M. Czaja
316
zajęcia do 16.05
Metodologia badań społecznych W/30
dr S. Pasikowski
215
   
18.00-18.45     Metodologia badań społecznych W/30
dr S. Pasikowski
215
   
18.50-19.35     Propedeutyka pedagogiki W/30
dr E. Murawska
218
   
19.40-20.25     Propedeutyka pedagogiki W/30
dr E. Murawska
218
   II SPS POWzRES
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00     .    
8.00-8.45   Możliwość realizacji praktyki Seminarium dyplomowe Ć/30
dr M. Puchowska, s.219
prof. L. Preuss-Kuchta, pok. 417, w godz. 7.40-9.10
dr G. Durka, s. 317
   
8.50-9.35   Możliwość realizacji praktyki Seminarium dyplomowe Ć/30
dr M. Puchowska, s.219
prof. L. Preuss-Kuchta, pok. 417, w godz. 7.40-9.10
dr G. Durka, s. 317
  Socjologia edukacji W/15
dr M. Małecka
215
w godz. 9.00-11.15 (3 godz.) w dn.:
10.03, 24.03, 07.04, 21.04, 05.05
9.40-10.25 Możliwość realizacji praktyki Możliwość realizacji praktyki      
10.30-11.15 Możliwość realizacji praktyki Możliwość realizacji praktyki      
11.20-12.05 Możliwość realizacji praktyki Możliwość realizacji praktyki      
12.10-12.55 Możliwość realizacji praktyki   Pedagogika specjalna W/20
dr G. Durka
s. 69, ul. Kozietulskiego
zajęcia do 10.05
9.30-11.00
j. angielski, mgr M.Różański, s. 316

11.30-13.00
j. niemiecki, mgr A.Pierzchalska
s.57 WH
12.00-13.30
J.angielski
mgr W. Sypiański
s.36 WFH
13.00-13.45 Możliwość realizacji praktyki . Pedagogika specjalna W/20
dr G. Durka
s. 69, ul. Kozietulskiego
zajęcia do 10.05
   
13.50-14.35   Pedagogika społeczna Ć/20
prof. R. Kozłowski
s.315
w godz. 13.00-16.15 (4godz.) w dn.:
07.03, 21.03, 04.04, 09.05
w godz. 13.00-14.35 (2 godz.) w dn.:
21.02, 23.05
Pedagogika międzykulturowa W/15
dr M. Jarecka-Żyluk
s. 69, ul. Kozielulskiego
.  
14.40-15.25   15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
  Pedagogika opiekuńcza W/10 i Ć/20
dr D. Apanel
219
wykład do 23.03
ćwiczenia od 30.03
 
15.30-16.15   . Pedagogika społeczna W/15
prof. R. Kozłowski
215
Pedagogika opiekuńcza W/10 i Ć/20
dr D. Apanel
219
wykład do 23.03
ćwiczenia od 30.03
 
16.20-17.05   . Seminarium dyplomowe Ć-B/30
dr Z. Piwoński
pok. 508
w godz.16.20-19.20 w dn. 01.03,
15.03, 29.03, 12.04, 26.04,
10.05, 24.05,
w godz. 16.20-17.50 w dn. 07.06
Socjologia edukacji Ć/30
dr J. Ratkowska-Pasikowska
221*obuwie zmienne
 
17.10-17.55   . Seminarium dyplomowe Ć-B/30
dr Z. Piwoński
pok. 508
w godz.16.20-19.20 w dn. 01.03,
15.03, 29.03, 12.04, 26.04,
10.05, 24.05,
w godz. 16.20-17.50 w dn. 07.06
Socjologia edukacji Ć/30
dr J. Ratkowska-Pasikowska
221*obuwie zmienne
 
18.00-18.45   .      
18.50-19.35          
19.40-20.25          II SPS EEzJA g.A
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00     .    
8.00-8.45     Seminarium dyplomowe Ć/30
dr M. Puchowska, s.219
prof. L. Preuss-Kuchta, pok. 417, w godz. 7.40-9.10
dr G. Durka, s. 317
   
8.50-9.35     Seminarium dyplomowe Ć/30
dr M. Puchowska, s.219
prof. L. Preuss-Kuchta, pok. 417, w godz. 7.40-9.10
dr G. Durka, s. 317
  Socjologia edukacji W/15
dr M. Małecka
215
w godz. 9.00-11.15 (3 godz.) w dn.:
10.03, 24.03, 07.04, 21.04, 05.05
9.40-10.25   Pedagogika społeczna Ć/20
prof. R. Kozłowski
317
zajęcia do 09.05 bez 02.05

10.00-11.30
PNJA gr.1
mgr M.Różański
s. 22 WH

10.00-11.30
PNJA, gr 2.
mgr A.Wojewoda
s. 62 WH

   
10.30-11.15   Pedagogika społeczna Ć/20
prof. R. Kozłowski
317
zajęcia do 09.05 bez 02.05

10.00-11.30
PNJA gr.1
mgr M.Różański
s. 22 WH

10.00-11.30
PNJA, gr 2.
mgr A.Wojewoda
s. 62 WH

   
11.20-12.05   Pedagogika wczesnoszkolna Ć/30
mgr P. Modzelewski
219

10.00-11.30
PNJA gr.1
mgr M.Różański
s. 22 WH

10.00-11.30
PNJA, gr 2.
mgr A.Wojewoda
s. 62 WH

   
12.10-12.55   Pedagogika wczesnoszkolna Ć/30
mgr P. Modzelewski
219
Pedagogika specjalna W/20
dr G. Durka
s. 69, ul. Kozietulskiego
zajęcia do 10.05
9.30-11.00
j. angielski, mgr M.Różański, s. 316

11.30-13.00
j. niemiecki, mgr A.Pierzchalska
s.57 WH
12.00-13.30
J.angielski
mgr W. Sypiański
s.36 WFH
13.00-13.45   Socjologia edukacji Ć/30
dr J. Ratkowska-Pasikowska
219
Pedagogika specjalna W/20
dr G. Durka
s. 69, ul. Kozietulskiego
zajęcia do 10.05
   
13.50-14.35   Socjologia edukacji Ć/30
dr J. Ratkowska-Pasikowska
219
Pedagogika międzykulturowa W/15
dr M. Jarecka-Żyluk
s. 69 ul. Kozietulskiego
   
14.40-15.25   15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
Pedagogika wczesnoszk. W/15
dr J. Maciąg
s.218
   
15.30-16.15   . Pedagogika społeczna W/15
prof. R. Kozłowski
215
   
16.20-17.05   . Seminarium dyplomowe Ć-B/30
dr Z. Piwoński
pok. 508
w godz.16.20-19.20 w dn. 01.03,
15.03, 29.03, 12.04, 26.04,
10.05, 24.05,
w godz. 16.20-17.50 w dn. 07.06
   
17.10-17.55   . Seminarium dyplomowe Ć-B/30
dr Z. Piwoński
pok. 508
w godz.16.20-19.20 w dn. 01.03,
15.03, 29.03, 12.04, 26.04,
10.05, 24.05,
w godz. 16.20-17.50 w dn. 07.06
   
18.00-18.45   .      
18.50-19.35          
19.40-20.25          II SPS EEzJA g.B
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00     .    
8.00-8.45     Seminarium dyplomowe Ć/30
dr M. Puchowska, s.219
prof. L. Preuss-Kuchta, pok. 417, w godz. 7.40-9.10
dr G. Durka, s. 317
   
8.50-9.35     Seminarium dyplomowe Ć/30
dr M. Puchowska, s.219
prof. L. Preuss-Kuchta, pok. 417, w godz. 7.40-9.10
dr G. Durka, s. 317
  Socjologia edukacji W/15
dr M. Małecka
215
w godz. 9.00-11.15 (3 godz.) w dn.:
10.03, 24.03, 07.04, 21.04, 05.05
9.40-10.25    
10.00-11.30
PNJA gr.1
mgr M.Różański
s. 22 WH

10.00-11.30
PNJA, gr 2.
mgr A.Wojewoda
s. 62 WH

   
10.30-11.15    
10.00-11.30
PNJA gr.1
mgr M.Różański
s. 22 WH

10.00-11.30
PNJA, gr 2.
mgr A.Wojewoda
s. 62 WH

   
11.20-12.05   Pedagogika społeczna Ć/20
prof. R. Kozłowski
317
zajęcia do 09.05 bez 02.05

10.00-11.30
PNJA gr.1
mgr M.Różański
s. 22 WH

10.00-11.30
PNJA, gr 2.
mgr A.Wojewoda
s. 62 WH

   
12.10-12.55   Pedagogika społeczna Ć/20
prof. R. Kozłowski
317
zajęcia do 09.05 bez 02.05
Pedagogika specjalna W/20
dr G. Durka
s. 69, ul. Kozietulskiego
zajęcia do 10.05
9.30-11.00
j. angielski, mgr M.Różański, s. 316

11.30-13.00
j. niemiecki, mgr A.Pierzchalska
s.57 WH
12.00-13.30
J.angielski
mgr W. Sypiański
s.36 WFH
13.00-13.45   Pedagogika wczesnoszkolna Ć/30
mgr P. Modzelewski
317
Pedagogika specjalna W/20
dr G. Durka
s. 69, ul. Kozietulskiego
zajęcia do 10.05
   
13.50-14.35   Pedagogika wczesnoszkolna Ć/30
mgr P. Modzelewski
317
Pedagogika międzykulturowa W/15
dr M. Jarecka-Żyluk
s. 69 ul. Kozietulskiego
Socjologia edukacji Ć/30
dr J. Ratkowska-Pasikowska
221*obuwie zmienne
 
14.40-15.25   15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
Pedagogika wczesnoszk. W/15
dr J. Maciąg
s.218
Socjologia edukacji Ć/30
dr J. Ratkowska-Pasikowska
221*obuwie zmienne
 
15.30-16.15   . Pedagogika społeczna W/15
prof. R. Kozłowski
215
   
16.20-17.05   . Seminarium dyplomowe Ć-B/30
dr Z. Piwoński
pok. 508
w godz.16.20-19.20 w dn. 01.03,
15.03, 29.03, 12.04, 26.04,
10.05, 24.05,
w godz. 16.20-17.50 w dn. 07.06
   
17.10-17.55   . Seminarium dyplomowe Ć-B/30
dr Z. Piwoński
pok. 508
w godz.16.20-19.20 w dn. 01.03,
15.03, 29.03, 12.04, 26.04,
10.05, 24.05,
w godz. 16.20-17.50 w dn. 07.06
   
18.00-18.45   .      
18.50-19.35          
19.40-20.25          III SPS Psychopedago
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45   możliwość realizacji praktyk     możliwość realizacji praktyk
8.50-9.35   możliwość realizacji praktyk     możliwość realizacji praktyk
9.40-10.25   możliwość realizacji praktyk   Trening radzenia sobie ze stresem Ć/15
mgr E. Kardaś-Grodzicka
039
możliwość realizacji praktyk
10.30-11.15   możliwość realizacji praktyk Seminarium dyplomowe Ć/30
dr M. Puchowska, s.219, w godz. 10.30-12.00
prof. L. Preuss-Kuchta, pok 417 w godz. 10.40-12.10
dr A. Koprowicz, pok. 505a, w godz. 10.30-12.00
Warsztat socjoterapeutyczny Ć/15
mgr E. Kardaś-Grodzicka
039
możliwość realizacji praktyk
11.20-12.05 Kanon pomocy psychologicznej W/25
dr P. Próchniak
043
zajęcia do 15.05
możliwość realizacji praktyk Seminarium dyplomowe Ć/30
dr M. Puchowska, s.219, w godz. 10.30-12.00
prof. L. Preuss-Kuchta, pok 417 w godz. 10.40-12.10
dr A. Koprowicz, pok. 505a, w godz. 10.30-12.00
Trening intrapsychiczny Ć/15
mgr E. Kardaś-Grodzicka
039
możliwość realizacji praktyk
12.10-12.55 Kanon pomocy psychologicznej W/25
dr P. Próchniak
043
zajęcia do 05.06
  Warsztat RRWS Ć/15
dr M. Aleksandrovich
039
możliwość realizacji praktyk  
13.00-13.45 Psychologia rekreacji i sportu W/15
dr P. Próchniak
043
Teoret.podst socj.w od.psychoped Ć/15
dr E. Piotrów
215
  możliwość realizacji praktyk  
13.50-14.35 Psychologia rekreacji i sportu Ć/15
dr P. Próchniak
043
Teoret.podst socj.w od.psychoped W/15
dr E. Piotrów
215
  możliwość realizacji praktyk  
14.40-15.25 Psychologia zachowań ryzykownych W/15
dr P. Próchniak
043
.   możliwość realizacji praktyk  
15.30-16.15 Psychologia zachowań ryzykownych Ć/15
dr P. Próchniak
043
. możliwość realizacji praktyk możliwość realizacji praktyk  
16.20-17.05 Kanon pomocy psychologicznej Ć/40
dr P. Próchniak
043
zajęcia do 05.06
. możliwość realizacji praktyk    
17.10-17.55 Kanon pomocy psychologicznej Ć/40
dr P. Próchniak
043
zajęcia do 05.06
Warsztat muzykoterapii Ć/15
mgr J. Kamykowska
218
w dn. 21.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 16.05
w godz. 15.30-17.05 (2 godz.)
w dn. 30.05 w godz. 14.40-17.05 (3 godz.)
możliwość realizacji praktyk    
18.00-18.45 Kanon pomocy psychologicznej Ć/40
dr P. Próchniak
043
zajęcia do 22.05
15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
możliwość realizacji praktyk    
18.50-19.35     możliwość realizacji praktyk    
19.40-20.25          III SPS PWiP
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45   Ter. trudności w uczeniu się mat. Ć/30
dr B. Kloskowska
219
     
8.50-9.35   Ter. trudności w uczeniu się mat. Ć/30
dr B. Kloskowska
219
     
9.40-10.25   Ed.reg.i ekol.w p.i kl.I-III Ć/20
mgr P. Modzelewski
219
zajęcia do 02.05
     
10.30-11.15 Prog.ed.w przedszkolu i kl.I-III Ć/25
mgr J. Król-Mazurkiewicz
219
zajęcia do 15.05
Ed.reg.i ekol.w p.i kl.I-III Ć/20
mgr P. Modzelewski
219
zajęcia do 02.05
Seminarium dyplomowe Ć/30
dr M. Puchowska, s.219, w godz. 10.30-12.00
prof. L. Preuss-Kuchta, pok 417 w godz. 10.40-12.10
dr A. Koprowicz , pok. 505a, w godz. 10.30-12.00
   
11.20-12.05 Prog.ed.w przedszkolu i kl.I-III Ć/25
mgr J. Król-Mazurkiewicz
219
zajęcia do 15.05
Met.ed.muz.w p.i kl.I-III L1/20
mgr K. Wyporska-Wawrzczak
221*obuwie zmienne
zajęcia do 02.05
Seminarium dyplomowe Ć/30
dr M. Puchowska, s.219, w godz. 10.30-12.00
prof. L. Preuss-Kuchta, pok 417 w godz. 10.40-12.10
dr A. Koprowicz , pok. 505a, w godz. 10.30-12.00
Podstawy kształcenia plastycznego L1/20
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 04.05
 
12.10-12.55 Diag.ped.roz.d.na p.p.i kl.I-III Ć/25
mgr J. Król-Mazurkiewicz
219
zajęcia do 15.05
Met.ed.muz.w p.i kl.I-III L1/20
mgr K. Wyporska-Wawrzczak
221*obuwie zmienne
zajęcia do 02.05
Programy ed.w przedszk.i kl.I-III W/15
dr J. Maciąg
215
Podstawy kształcenia plastycznego L1/20
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 04.05
 
13.00-13.45 Diag.ped.roz.d.na p.p.i kl.I-III Ć/25
mgr J. Król-Mazurkiewicz
219
zajęcia do 15.05
Met.ed.muz.w p.i kl.I-III L2/20
mgr K. Wyporska-Wawrzczak
221*obuwie zmienne
zajęcia do 02.05
Diag.ped.roz.d. na p.p.i kl.I-III W/20
dr I. Stelmasiak
317
zajęcia do 07.06
Edukacja plastyczna z metodyką L1/20
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 04.05
 
13.50-14.35   Met.ed.muz.w p.i kl.I-III L2/20
mgr K. Wyporska-Wawrzczak
221*obuwie zmienne
zajęcia do 02.05
Diag.ped.roz.d. na p.p.i kl.I-III W/20
dr I. Stelmasiak
317
zajęcia od 17.05
Edukacja plastyczna z metodyką L1/20
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 04.05
 
14.40-15.25 Wprowadzenie do pedeutologii Ć/15
mgr L. Pacan
221*obuwie zmienne
15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
Metodyka kultury fizycznej Ć/20
mgr B. Siluk
Studium WF i Sportu
zajęcia do 10.05
Podstawy ksztłcenia plastycznego L2/20
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 04.05
 
15.30-16.15 Emisja głosu Ć/15
mgr L. Pacan
221*obuwie zmienne
. Metodyka kultury fizycznej Ć/20
mgr B. Siluk
Studium WF i Sportu
zajęcia do 10.05
Podstawy ksztłcenia plastycznego L2/20
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 04.05
 
16.20-17.05 Terapia tr.w ucz.się czyt. i pis. Ć/30
mgr L. Pacan
221*obuwie zmienne
.   Edukacja plastyczna z met. L2/20
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 04.05
 
17.10-17.55 Terapia tr.w ucz.się czyt. i pis. Ć/30
mgr L. Pacan
221*obuwie zmienne
.   Edukacja plastyczna z met. L2/20
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 04.05
 
18.00-18.45   .      
18.50-19.35          
19.40-20.25          I SDS POWzRES
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00   Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w godz. 7.45-10.00 w dn. 07.03, 28.03
w godz. 8.30-10.00 w dn. 25.04, 09.05
     
8.00-8.45 7.45-11.30 (5 godz.)
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03, 27.03, 24.04, 08.05
Seminarium magisterskie Ć-B/30
dr A. Jaworska
316
  Edukacja inkluzyjna W/20
dr D. Apanel
215
zajęcia do 04.05
Narracje pedagogiczne w humanistyce W/15
prof.M. Jaworska-Witkowska
w godz.8.00-17.00 (12 godz.) w dn. 24.02, s. 317
w godz.8.00-10.15 (3 godz.) w dn. 03.03, s. 315
8.50-9.35 7.45-11.30 (5 godz.)
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03, 27.03, 24.04, 08.05
Seminarium magisterskie Ć-B/30
dr A. Jaworska
316
Warszt.um.radz.sobie w syt.trudn. Ć/20
dr M. Sałapata
221*obuwie zmienne
zajęcia do 10.05
Edukacja inkluzyjna W/20
dr D. Apanel
215
zajęcia do 04.05
Teorie,koncepcje i paradygm. w ped. Ć/10
prof. M. Jaworska-Witkowska
s.315
w godz. 13.15-14.45 (2 godz.) w dn.03.03
w godz. 8.00-11.00 (4 godz.) w dn. 28.04
w godz. 11.00-14.00 (4 godz.) w dn. 09.06
9.40-10.25 7.45-11.30 (5 godz.)
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03, 27.03, 24.04, 08.05
  Warszt.um.radz.sobie w syt.trudn. Ć/20
dr M. Sałapata
221*obuwie zmienne
zajęcia do 10.05
Pedagogika porównawcza Ć/10
mgr M. Czaja
219
zajęcia do 04.05
Teorie,koncepcje i par.w ped. W/10
prof. L. Witkowski
315
w godz. 8.00-15.30 w dn. 17.03
10.30-11.15 7.45-11.30 (5 godz.)
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03, 27.03, 24.04, 08.05
11.30-13.00
j.angielski
mgr.B.Sypiańska, s.55 WH
mgr M.Różański, s. 29 ul. Kozietulskiego

13.00-14.30
j.angielski
mgr A.Wojewoda, s.22 WH

13.15-14.45
j.niemiecki
mgr A.Pierzchalska, s.57 WH
Psychologia różnic indywidualnych W/15
dr M. Aleksandrovich
215
Metodyka pracy pedagoga szkolnego W/10
dr W. Lesner
315
zajęcia do 04.05
 
11.20-12.05 11.30-13.00
Współczesne kierunki ped.res. Ć/15
dr E. Piotrów
220
  Seminarium magisterskie Ć-D/30
prof. W. Woronowicz, pok.513
gr D: w godz. 11.15-18.00 (9 godz.) w dn.:
22.02, 22.03, 26.04
w godz. 11.15-13.30 (3 godz.) w dn. 31.05
Metodyka pracy pedagoga szkolnego Ć/20
dr W. Lesner
315
zajęcia do 04.05
.
12.10-12.55 Współczesne kierunki ped.res. W/10
dr E. Piotrów
220
zajęcia do 8.05
  Seminarium magisterskie Ć-E/30
prof. W.Woronowicz, pok 513
gr E-w godz. 11.15-18.00 (9 godz.) w dn.:
08.03, 12.04, 17.05
w godz. 13.30-15.45 (3 godz.) w dn. 31.05
Metodyka pracy pedagoga szkolnego Ć/20
dr W. Lesner
315
zajęcia do 04.05
 
13.00-13.45     .    
13.50-14.35     Seminarium magisterskie Ć-A/30
dr M. Aleksandrovich
505 (s. seminaryjna)
Pedagogika porównawcza W/15
prof. R. Tomaszewski
215
 
14.40-15.25   15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
Seminarium magisterskie Ć-A/30
dr M. Aleksandrovich
505 (s. seminaryjna)
   
15.30-16.15   .      
16.20-17.05   .      
17.10-17.55   .      
18.00-18.45   .      
18.50-19.35          
19.40-20.25          I SDS PRzP
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00   Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w godz. 7.45-10.00 w dn. 07.03, 28.03
w godz. 8.30-10.00 w dn. 25.04, 09.05
     
8.00-8.45 7.45-11.30 (5 godz.)
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03, 27.03, 24.04, 08.05
Seminarium magisterskie Ć-B/30
dr A. Jaworska
316
Probacja Ć/20
dr A. Jaworska
220
zajęcia do 10.05
  Narracje pedagogiczne w humanistyce W/15
prof.M. Jaworska-Witkowska
w godz.8.00-17.00 (12 godz.) w dn. 24.02, s. 317
w godz.8.00-10.15 (3 godz.) w dn. 03.03, s. 315
8.50-9.35 7.45-11.30 (5 godz.)
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03, 27.03, 24.04, 08.05
Seminarium magisterskie Ć-B/30
dr A. Jaworska
316
Probacja Ć/20
dr A. Jaworska
220
zajęcia do 10.05
Pedagogika porównawcza Ć/10
mgr M. Czaja
219
zajęcia do 04.05
Teorie,koncepcje i paradygm. w ped. Ć/10
prof. M. Jaworska-Witkowska
s.315
w godz. 10.15-11.45 (2 godz.) w dn.03.03
w godz. 11.00-14.00 (4 godz.) w dn. 28.04
w godz. 14.00-17.00 (4 godz.) w dn. 09.06
9.40-10.25 7.45-11.30 (5 godz.)
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03, 27.03, 24.04, 08.05
  Readaptacja społeczna i pomoc postpen. W/15
prof. R. Kozłowski
215
Prawne uwarunkowania resocjalizacji Ć/10
dr R. Wiaderna-Kuśnierz
315
zajęcia do 04.05
Teorie,koncepcje i par.w ped. W/10
prof. L. Witkowski
315
w godz. 8.00-15.30 w dn. 17.03
10.30-11.15 7.45-11.30 (5 godz.)
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03, 27.03, 24.04, 08.05
11.30-13.00
j.angielski
mgr.B.Sypiańska, s.55 WH
mgr M.Różański, s. 29 ul. Kozietulskiego

13.00-14.30
j.angielski
mgr A.Wojewoda, s.22 WH

13.15-14.45
j.niemiecki
mgr A.Pierzchalska, s.57 WH
Psychologia różnic indywidualnych W/15
dr M. Aleksandrovich
215
Warszt.um.radz.sobie w syt.trudn. Ć/20
dr M. Sałapata
221*obuwie zmienne
zajęcia do 04.05
 
11.20-12.05     Seminarium magisterskie Ć-D/30
prof. W. Woronowicz, pok.513
gr D: w godz. 11.15-18.00 (9 godz.) w dn.:
22.02, 22.03, 26.04
w godz. 11.15-13.30 (3 godz.) w dn. 31.05
Warszt.um.radz.sobie w syt.trudn. Ć/20
dr M. Sałapata
221*obuwie zmienne
zajęcia do 04.05
.
12.10-12.55     Seminarium magisterskie Ć-E/30
prof. W.Woronowicz, pok 513
gr E-w godz. 11.15-18.00 (9 godz.) w dn.:
08.03, 12.04, 17.05
w godz. 13.30-15.45 (3 godz.) w dn. 31.05
Agresja i jej przeciwdziałanie Ć/20
dr G. Durka
039
zajęcia do 04.05
 
13.00-13.45     . Agresja i jej przeciwdziałanie Ć/20
dr G. Durka
039
zajęcia do 04.05
 
13.50-14.35     Seminarium magisterskie Ć-A/30
dr M. Aleksandrovich
505 (s. seminaryjna)
Pedagogika porównawcza W/15
prof. R. Tomaszewski
215
 
14.40-15.25   15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
Seminarium magisterskie Ć-A/30
dr M. Aleksandrovich
505 (s. seminaryjna)
   
15.30-16.15   .      
16.20-17.05   .      
17.10-17.55   .      
18.00-18.45   .      
18.50-19.35          
19.40-20.25          I SDS Psychoped.
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00   Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w godz. 7.45-10.00 w dn. 07.03, 28.03
w godz. 8.30-10.00 w dn. 25.04, 09.05
     
8.00-8.45 7.45-11.30 (5 godz.)
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03, 27.03, 24.04, 08.05
Seminarium magisterskie Ć-B/30
dr A. Jaworska
316
    Narracje pedagogiczne w humanistyce W/15
prof.M. Jaworska-Witkowska
w godz.8.00-17.00 (12 godz.) w dn. 24.02, s. 317
w godz.8.00-10.15 (3 godz.) w dn. 03.03, s. 315
8.50-9.35 7.45-11.30 (5 godz.)
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03, 27.03, 24.04, 08.05
Seminarium magisterskie Ć-B/30
dr A. Jaworska
316
  Warszt.um.radz.sobie w syt.trudn. Ć/20
dr M. Sałapata
221*obuwie zmienne
zajęcia do 04.05
Teorie,koncepcje i paradygm. w ped. Ć/10
prof. M. Jaworska-Witkowska
s.315
w godz. 11.45-13.15 (2 godz.) w dn.03.03
w godz. 14.00-17.00 (4 godz.) w dn. 28.04
w godz. 8.00-11.00 (4 godz.) w dn. 09.06
9.40-10.25 7.45-11.30 (5 godz.)
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03, 27.03, 24.04, 08.05
10.00-10.45
Trening umiejętności terapeutycznych i społ. Ć/15
mgr H. Michalska
043
  Warszt.um.radz.sobie w syt.trudn. Ć/20
dr M. Sałapata
221*obuwie zmienne
zajęcia do 04.05
Teorie,koncepcje i par.w ped. W/10
prof. L. Witkowski
315
w godz. 8.00-15.30 w dn. 17.03
10.30-11.15 7.45-11.30 (5 godz.)
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03, 27.03, 24.04, 08.05
11.30-13.00
j.angielski
mgr.B.Sypiańska, s.55 WH
mgr M.Różański, s. 29 ul. Kozietulskiego

13.00-14.30
j.angielski
mgr A.Wojewoda, s.22 WH

13.15-14.45
j.niemiecki
mgr A.Pierzchalska, s.57 WH
Psychologia różnic indywidualnych W/15
dr M. Aleksandrovich
215
Pedagogika porównawcza Ć/10
mgr M. Czaja
219
zajęcia do 04.05
.
11.20-12.05     Seminarium magisterskie Ć-D/30
prof. W. Woronowicz, pok.513
gr D: w godz. 11.15-18.00 (9 godz.) w dn.:
22.02, 22.03, 26.04
w godz. 11.15-13.30 (3 godz.) w dn. 31.05
  .
12.10-12.55     Seminarium magisterskie Ć-E/30
prof. W.Woronowicz, pok 513
gr E-w godz. 11.15-18.00 (9 godz.) w dn.:
08.03, 12.04, 17.05
w godz. 13.30-15.45 (3 godz.) w dn. 31.05
Praca z rodziną wieloproblemową Ć/15
mgr E. Kardaś-Grodzicka
220
 
13.00-13.45     . Edukacja zdrowotna W/15
dr L. Lassota
315
 
13.50-14.35     Seminarium magisterskie Ć-A/30
dr M. Aleksandrovich
505 (s. seminaryjna)
Pedagogika porównawcza W/15
prof. R. Tomaszewski
215
 
14.40-15.25   15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
Seminarium magisterskie Ć-A/30
dr M. Aleksandrovich
505 (s. seminaryjna)
14.40-17.05 (3 godz.)
Tr.kom.interpers.w praktyce ped. Ć/15
mgr J. Kamykowska
043
w dn. 02.03, 09.03, 06.04, 20.04, 27.04
 
15.30-16.15   .      
16.20-17.05   .      
17.10-17.55   .      
18.00-18.45   .      
18.50-19.35          
19.40-20.25          II SDS GzPZ
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45 .        
8.50-9.35 .   9.10-10.40
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. L. Preuss-Kuchta
417 (Zakł.Ed.Wczes.)
   
9.40-10.25 .   8.00-11.10 (4,1 godz.)
Seminarium magisterskie Ć/30
prof. W. Woronowicz
pok. 513
w dn.:22.02, 08.03, 22.03, 12.04, 26.04,
17.05, 31.05
Zdrowie seksualne Ć/15
dr L. Lassota
218
 
10.30-11.15 .   Seminarium magisterskie Ć/30
D- dr M. Sałapata, s. 221
A- dr G. Durka, s. 317
B- dr J. Maciąg, s. 039
Praca socjalna z osobą starszą Ć/15
dr L. Lassota
218
 
11.20-12.05 Seminarium magisterskie Ć-F/30
prof. H. Zoglowek
505 (s. seminaryjna)
w godz.8.00-12.05 w dn. 27.02, 20.03
w godz.8.50-12.05 w dn. 03.04, 10.04,
24.04, 08.05, 15.05
  Seminarium magisterskie Ć/30
D- dr M. Sałapata, s. 221
A- dr G. Durka, s. 317
B- dr J. Maciąg, s. 039
Opieka hospicyjna i paliatywna Ć/15
dr L. Lassota
218
 
12.10-12.55     Wsp.rozw.psych.osób st.i gr.wielopok.-warsz.Ć/15
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
w dn. 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 26.04
Polityka zdrowotna w Polsce i UE W/15
dr L. Lassota
218
 
13.00-13.45   Prze.zmianom inwoluc.w przek.media. W/10
dr Ł. Androsiuk
s. 505 (sem), w dn. 21.02, 28.02, 07.03,
14.03, 21.03, 04.04,
w s. 039 w dn.: 25.04, 09.05, 23.05, 06.06
Wsp.rozw.psych.osób st.i gr.wielopok.-warsz.Ć/15
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
w dn. 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 26.04
Zdrowie seksualne W/10
dr J. Ratkowska-Pasikowska
221*obuwie zmienne
zajęcia do 04.05
 
13.50-14.35     Wsp.rozw.psych.osób st.i gr.wielopok.-warsz.Ć/15
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
w dn. 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 26.04
   
14.40-15.25   15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
     
15.30-16.15   .   15.30-19.15 (5 godz.)
Praca socjalna z osobą starszą W/15
dr M. Małecka
218
w dn.: 09.03, 23.03, 06.04

15.30-19.15 (5 godz.)
Etyczne problemy pracy z osobami starszymi W/15
dr M. Małecka
w dn. 20.04, 04.05, 18.05
 
16.20-17.05   .   .  
17.10-17.55   .   .  
18.00-18.45   .   .  
18.50-19.35          
19.40-20.25          II SDS PRzP
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00   .      
8.00-8.45 .        
8.50-9.35 .   9.10-10.40
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. L. Preuss-Kuchta
417 (Zakł.Ed.Wczes.)
   
9.40-10.25 . Kryminologia W/10 i Ć/20
dr A. Jaworska
316
wykład do 21.03
ćw. od 28.03
8.00-11.10 (4,1 godz.)
Seminarium magisterskie Ć/30
prof. W. Woronowicz
pok. 513
w dn.:22.02, 08.03, 22.03, 12.04, 26.04,
17.05, 31.05
   
10.30-11.15 . Kryminologia W/10 i Ć/20
dr A. Jaworska
316
wykład do 21.03
ćw. od 28.03
Seminarium magisterskie Ć/30
D- dr M. Sałapata, s. 221
A- dr G. Durka, s. 317
B- dr J. Maciąg, s. 039
   
11.20-12.05 Seminarium magisterskie Ć-F/30
prof. H. Zoglowek
505 (s. seminaryjna)
w godz.8.00-12.05 w dn. 27.02, 20.03
w godz.8.50-12.05 w dn. 03.04, 10.04,
24.04, 08.05, 15.05
Terapie pedagogiczne w res.-projekt Ć/20
dr E. Piotrów
316
zajęcia do 02.05
Seminarium magisterskie Ć/30
D- dr M. Sałapata, s. 221
A- dr G. Durka, s. 317
B- dr J. Maciąg, s. 039
   
12.10-12.55   Terapie pedagogiczne w res.-projekt Ć/20
dr E. Piotrów
316
zajęcia do 02.05
Psychologia sądowa i penitencjarna W/10
dr P. Kozłowski
315
zajęcia do 10.05
   
13.00-13.45 Terapie pedagogiczne w resocjalizacji W/10
dr E. Piotrów
220
zajęcia do 08.05
  Psychologia sądowa i penitencjarna Ć/20
dr P. Kozłowski
315
zajęcia do 10.05
   
13.50-14.35 Terapie ped. w resocjalizacji Ć/20
dr E. Piotrów
220
zajęcia do 08.05
  Psychologia sądowa i penitencjarna Ć/20
dr P. Kozłowski
315
zajęcia do 10.05
   
14.40-15.25 Terapie ped. w resocjalizacji Ć/20
dr E. Piotrów
220
zajęcia do 08.05
15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
     
15.30-16.15 Res.penit.wybranych kategorii więźniów W/10
dr E. Piotrów
220
zajęcia do 08.05
.      
16.20-17.05 Res.penit.wyb.kategorii więźniów Ć/20
dr E. Piotrów
220
zajęcia do 08.05
.      
17.10-17.55 Res.penit.wyb.kategorii więźniów Ć/20
dr E. Piotrów
220
zajęcia do 08.05
.      
18.00-18.45   .      
18.50-19.35          
19.40-20.25          II SDS Psychopedagog
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45 .        
8.50-9.35 .   9.10-10.40
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. L. Preuss-Kuchta
417 (Zakł.Ed.Wczes.)
Edukacja przez projekt Ć/15
mgr A.Dębicka
s.29 ul. Kozietulskiego
w godz. 9.00-16.00 (8 godz.) w dn. 16.03

Coaching w edukacji Ć/15
mgr A. Dębicka
s.29 ul. Kozietulskiego
w godz. 9.00-16.00 (8 godz.) w dn. 06.04

Edukacja przez projekt Ć/15
mgr A.Dębicka
219
w godz. 9.00-15.00 (7 godz.) w dn. 17.03

Coaching w edukacji Ć/15
mgr A. Dębicka
219
w godz. 9.00-15.00 (7 godz.) w dn. 07.04
9.40-10.25 .   8.00-11.10 (4,1 godz.)
Seminarium magisterskie Ć/30
prof. W. Woronowicz
pok. 513
w dn.:22.02, 08.03, 22.03, 12.04, 26.04,
17.05, 31.05
   
10.30-11.15 .   Seminarium magisterskie Ć/30
D- dr M. Sałapata, s. 221
A- dr G. Durka, s. 317
B- dr J. Maciąg, s. 039
   
11.20-12.05 Seminarium magisterskie Ć-F/30
prof. H. Zoglowek
505 (s. seminaryjna)
w godz.8.00-12.05 w dn. 27.02, 20.03
w godz.8.50-12.05 w dn. 03.04, 10.04,
24.04, 08.05, 15.05
Seksualność człowieka-norma i patologia W/10
dr J. Ratkowska-Pasikowska
043
zajęcia do 02.05
Seminarium magisterskie Ć/30
D- dr M. Sałapata, s. 221
A- dr G. Durka, s. 317
B- dr J. Maciąg, s. 039
   
12.10-12.55 Metody wczesnego wspomagania rozw.dziecka Ć/15
mgr J. Kamykowska
s.215
w dn.: 20.02, 06.03, 13.03, 27.03, 29.05,
05.06 w godz. 12.10-13.45 (2 godz.)
w dn. 22.05 w godz. 12.10-14.35 (3 godz.)
Warsztat -oo- inter.wyni.bad.pp Ć/15
mgr H. Michalska
043
     
13.00-13.45   Warsztat-wywiad i obs.psych.-ped. Ć/15
mgr H. Michalska
043
     
13.50-14.35 Prawo rodzinne,opiekuńcze i oświatowe Ć/10
mgr A. Patalon
316
zajęcia do 08.05
Media w pracy pedagoga Ć/15
dr Ł. Androsiuk
043
     
14.40-15.25   15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
Ekologia środowiska rodzinnego Ć/15
dr W. Lesner
219
   
15.30-16.15   . Animacja kulturowa Ć/15
mgr M. Gliniecka
219
   
16.20-17.05   . Prowadzenie eksperymentu w bad.nad edu. Ć/15
dr S. Pasikowski
318 (prac. komp.)
   
17.10-17.55   .      
18.00-18.45   .      
18.50-19.35          
19.40-20.25          II SDS POWzRES
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45 .        
8.50-9.35 .   9.10-10.40
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. L. Preuss-Kuchta
417 (Zakł.Ed.Wczes.)
   
9.40-10.25 .   8.00-11.10 (4,1 godz.)
Seminarium magisterskie Ć/30
prof. W. Woronowicz
pok. 513
w dn.:22.02, 08.03, 22.03, 12.04, 26.04,
17.05, 31.05
   
10.30-11.15 .   Seminarium magisterskie Ć/30
D- dr M. Sałapata, s. 221
A- dr G. Durka, s. 317
B- dr J. Maciąg, s. 039
   
11.20-12.05 Seminarium magisterskie Ć-F/30
prof. H. Zoglowek
505 (s. seminaryjna)
w godz.8.00-12.05 w dn. 27.02, 20.03
w godz.8.50-12.05 w dn. 03.04, 10.04,
24.04, 08.05, 15.05
  Seminarium magisterskie Ć/30
D- dr M. Sałapata, s. 221
A- dr G. Durka, s. 317
B- dr J. Maciąg, s. 039
   
12.10-12.55 Prawne uwarunkowania opieki,wych.i res. Ć/15
mgr A. Patalon
316
  Readaptacja społ. i pomoc postpen. Ć/15
prof. R. Kozłowski
043
   
13.00-13.45 Organizacja pracy placówek o-w W/10
dr I. Gumowska
317
zajęcia do 08.05
  Problemy opieki nad osobą niepełnosprawną Ć/15
dr W. Lesner
043
   
13.50-14.35 Organizacja pracy placówek o-w Ć/20
dr I. Gumowska
317
zajęcia do 08.05
  Profilaktyka kompen.rat.w pracy o-w W/10
dr T. Maliszewski
043
w dn.: 22.03, 05.04, 17.05, 31.05, 07.06

Organizacja wypoczynku dzieci i młodz. Ć/15
dr Z. Piwoński
s.043
w dn. 01.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04,
10.05, 24.05, 07.06
   
14.40-15.25 Organizacja pracy placówek o-w Ć/20
dr I. Gumowska
317
zajęcia do 08.05
15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
Profilaktyka kompen.rat.w pracy o-w W/10
dr T. Maliszewski
043
w dn.: 22.03, 05.04, 17.05, 31.05, 07.06

Organizacja wypoczynku dzieci i młodz. Ć/15
dr Z. Piwoński
s.043
w dn. 01.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04,
   
15.30-16.15 Problemy opieki nad małym dzieckiem Ć/10
dr I. Gumowska
317
zajęcia do 08.05
. Profilaktyka kompen.rat.w pracy o-w Ć/20
dr T. Maliszewski
043
w dn.: 22.03, 05.04, 17.05, 31.05, 07.06
   
16.20-17.05   . Profilaktyka kompen.rat.w pracy o-w Ć/20
dr T. Maliszewski
043
w dn.: 22.03, 05.04, 17.05, 31.05, 07.06
   
17.10-17.55   . Profilaktyka kompen.rat.w pracy o-w Ć/20
dr T. Maliszewski
043
w dn.: 22.03, 05.04, 17.05, 31.05, 07.06
   
18.00-18.45   . Profilaktyka kompen.rat.w pracy o-w Ć/20
dr T. Maliszewski
043
w dn.: 22.03, 05.04, 17.05, 31.05, 07.06
   
18.50-19.35          
19.40-20.25          II SDS PWiTP
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00       .  
8.00-8.45 .     Podst. interw.kryz. w szkole i śr.rodz. Ć/10
dr M. Sałapata
221*obuwie zmienne
zajęcia do 04.05
możliwość realizacji praktyk
8.50-9.35 .   9.10-10.40
Seminarium magisterskie Ć-C/30
prof. L. Preuss-Kuchta
417 (Zakł.Ed.Wczes.)
Muzykoterapia Ć/20
mgr K. Wyporska-Wawrzczak
220
zajęcia do 04.05
możliwość realizacji praktyk
9.40-10.25 . Możliwość realizacji praktyki 8.00-11.10 (4,1 godz.)
Seminarium magisterskie Ć/30
prof. W. Woronowicz
pok. 513
w dn.:22.02, 08.03, 22.03, 12.04, 26.04,
17.05, 31.05
Muzykoterapia Ć/20
mgr K. Wyporska-Wawrzczak
220
zajęcia do 04.05
możliwość realizacji praktyk
10.30-11.15 . Możliwość realizacji praktyki Seminarium magisterskie Ć/30
D- dr M. Sałapata, s. 221
A- dr G. Durka, s. 317
B- dr J. Maciąg, s. 039
Kompet. interper. w praktyce wych.i edu. W/10
dr D. Kurpiel
s.317
zajęcia do 23.03
możliwość realizacji praktyk
11.20-12.05 Seminarium magisterskie Ć-F/30
prof. H. Zoglowek
505 (s. seminaryjna)
w godz.8.00-12.05 w dn. 27.02, 20.03
w godz.8.50-12.05 w dn. 03.04, 10.04,
24.04, 08.05, 15.05
Możliwość realizacji praktyki Seminarium magisterskie Ć/30
D- dr M. Sałapata, s. 221
A- dr G. Durka, s. 317
B- dr J. Maciąg, s. 039
Kompet. interper. w praktyce wych.i edu. W/10
dr D. Kurpiel
s.317
zajęcia do 23.03
możliwość realizacji praktyk
12.10-12.55 Komp.interper.w praktyce wych.i edu.Ć/15
mgr J. Kamykowska
215
w dn.:06.03, 13.03, 27.03, 22.05, 29.05
w godz. 9.40-12.05 (3 godz.)
Możliwość realizacji praktyki Edu.teatralna w kl.I-III i w przed. Ć/15
dr M. Puchowska
219
   
13.00-13.45 Prawo oświatowe Ć/10
mgr A. Patalon
316
zajęcia do 08.05
Możliwość realizacji praktyki Literatura dziecięca w kl.I-III i w przed.W/10
dr M. Puchowska
219
zajęcia od 22.03

Arteterapia Ć/20
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 15.03
   
13.50-14.35 .   Edukacja teatralna w kl.I-III i w przed.W/10
dr M. Puchowska
219
zajęcia od 22.03

Arteterapia Ć/20
mgr D.Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 15.03
   
14.40-15.25   . Arteterapia Ć/20
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 15.03
   
15.30-16.15   . Arteterapia Ć/20
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 15.03
   
16.20-17.05   . Arteterapia Ć/20
mgr D. Rosa
pracownia artystyczna
zajęcia do 15.03
   
17.10-17.55   .      
18.00-18.45   15.00-16.30; 17.00-18.30
Wykład ogólnouczelniany
w dn. 07.03, 21.03, 04.04,
25.04, 09.05, 23.05, 06.06
     
18.50-19.35   Wybrane problemy ped. specjalnej Ć/15
mgr T. Dobrowolski
220
     
19.40-20.25   Lit.dziecięca w kl.I-III i w przed. Ć/15
mgr T. Dobrowolski
220
     I SPS Pr. Soc.w PS
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45          
8.50-9.35   Gerontologia społeczna Ć/15
mgr K. Żelechowska - Durka
039
     
9.40-10.25 9.00 - 10.30
j. angielski
mgr B. Sypiańska
s. 55 (WFH)
Diagnozowanie problemów społecznych Ć/15
mgr K. Żelechowska - Durka
039
  Psychologia kliniczna W/10
dr D. Kurpiel
317
zajęcia od 30.03
 
10.30-11.15   Patologie społeczne W/12
dr R. Sitek
215
Filozofia W/20
prof. M. Patalon
220
w dn. 22.02,01.03,08.03,15.03,22.03,
29.03,05.04,12.04,26.04,17.05
Psychologia kliniczna Ć/20
dr D. Kurpiel
317
zajęcia od 30.03
 
11.20-12.05 Patologie społeczne Ć/15
mgr A. Patalon
316
Polityka spoełczna w Polsce i w UE Ć/15
prof. W. Kamińska
413 (Zakł.Pr.Soc)
z dn. 28.03 w godz.11.30-17.30 (8 godz.)
w d. 25.04 w godz. 11.30-16.45 (7 godz.)
Filozofia W/20
prof. M. Patalon
220
w dn. 22.02,01.03,08.03,15.03,22.03,
29.03,05.04,12.04,26.04,17.05
Psychologia kliniczna Ć/20
dr D. Kurpiel
317
zajęcia od 30.03
Pedagogika specjalna W/10 i Ć/10
dr Sz. Dąbrowski
220
wykłady do 24.03
ćw. w dn.: 31.03, 07.04, 21.04, 28.04, 05.05
12.10-12.55 Metodyka pracy socjalnej Ć/20
mgr K. Żelechowska - Durka
315
w dn. 20.02, 27.02, 13.03, 20.03,
03.04, 10.04, 15.05, 22.05,
29.05, 05.06
  Filozofia Ć/20
prof. M. Patalon
220
w dn. 22.02,01.03,08.03,15.03,22.03,
29.03,05.04,12.04,26.04,17.05
. Pedagogika specjalna W/10 i Ć/10
dr Sz. Dąbrowski
220
wykłady do 24.03
ćw. w dn.: 31.03, 07.04, 21.04, 28.04, 05.05
13.00-13.45 Metodyka pracy socjalnej Ć/20
mgr K. Żelechowska - Durka
315
w dn. 20.02, 27.02, 13.03, 20.03,
03.04, 10.04, 15.05, 22.05,
29.05, 05.06
  Filozofia Ć/20
prof. M. Patalon
220
w dn. 22.02,01.03,08.03,15.03,22.03,
29.03,05.04,12.04,26.04,17.05
13.00 - 14.30
j. niemiecki
mgr A. Pierzchalska s.57 (WFH)
(grupa międzywydziałowa)
Rozwój człowieka w cyklu życia W/8 i Ć/10
dr Sz. Dąbrowski
220
wykłady do 17.03
ćw. w dn. 24.03, 31.03, 07.04, 21.04, 28.04
13.50-14.35 Metodyka pracy socjalnej W/8
dr M. Łuczak
315
w dn. 27.02 w godz. 13.50-19.45 (8 godz.)
    13.00 - 14.30
j. niemiecki
mgr A. Pierzchalska s.57 (WFH)
(grupa międzywydziałowa)
Rozwój człowieka w cyklu życia W/8 i Ć/10
dr Sz. Dąbrowski
220
wykłady do 17.03
ćw. w dn. 24.03, 31.03, 07.04, 21.04, 28.04
14.40-15.25 Gerontologia społeczna W/15
dr M. Łuczak
315
w dn. 22.05 w godz. 13.45-19.00 (7 godz.)
w dn. 05.06 w godz. 13.45-19.45 (8 godz.)

    13.00 - 14.30
j. niemiecki
mgr A. Pierzchalska s.57 (WFH)
(grupa międzywydziałowa)
 
15.30-16.15 Diagnozowanie problemów społecznych W/12
dr M. Łuczak
315
w dn. 06.03 w godz. 12.10-16.45 (6 godz.)
w dn. 08.05 w godz. 12.10-16.00 (5 godz.)
w dn. 22.05 w godz. 19.00-19.45 (1 godz.)
       
16.20-17.05 Polityka społeczna w Polsce i w UE W/10
prof. W. Kamińska
315
w dn. 06.03 w godz. 16.45-19.45 (4 godz.)
w dn. 08.05 w godz. 15.15-19.45 (6 godz.)
       
17.10-17.55          
18.00-18.45          
18.50-19.35          
19.40-20.25          II SPS Pr. Soc.w PS
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45   Instytucje bezp. i porządku pub. W/10
dr R. Sitek
215
zajęcia do 02.05
  System prawny pomocy społecznej w Polsce Ć/20
dr R. Wiaderna-Kuśnierz
315
zajęcia do 04.05
 
8.50-9.35   Praca socjalna w środ.wielokulturo. Ć/12
dr R. Sitek
215
zajęcia do 16.05
  System prawny pomocy społecznej w Polsce Ć/20
dr R. Wiaderna-Kuśnierz
315
zajęcia do 04.05
 
9.40-10.25 Prawo rodzinne i opiekuńcze Ć/20
mgr A. Patalon
316
zajęcia do 08.05
Instytucje bezp. i porządku pub. Ć/12
dr R. Sitek
215
zajęcia do 16.05
Organizacja i zarządzanie w pomocy społ. Ć/13
dr I. Figurska
219
zajęcia do 31.05
Opieka w srodowisku zastępczym W/12
dr D. Apanel
215
zajęcia do 18.05
 
10.30-11.15 Prawo rodzinne i opiekuńcze Ć/20
mgr A. Patalon
316
zajęcia do 08.05
10.30-12.00
Opieka w środowisku zastępczym Ć/22
mgr K. Żelechowska - Durka
039
zajęcia do 09.05
Seminarium dyplomowe Ć/30
prof. R. Kozłowski
413 (Zakł.Pr.Soc)
   
11.20-12.05 Metodyka pracy opiekuńczo-wych. W/12
prof. W. Kamińska
s.039
06.03 w godz. 11.30-16.45 (7 godz.)
08.05 w godz. 11.30-15.15 (5 godz.)
10.30-12.00
Opieka w środowisku zastępczym Ć/22
mgr K. Żelechowska - Durka
039
zajęcia do 09.05
Seminarium dyplomowe Ć/30
prof. R. Kozłowski
413 (Zakł.Pr.Soc)
   
12.10-12.55 Animacja społeczna i kulturalna Ć/30
prof. W. Kamińska
039
w dn. 27.03, 24.04 w godz. 11.30-19.19.45 (11g)
Animacja społeczna i kulturalna Ć/30
prof. W. Kamińska
pok. 413
w dn. 07.03, 09.05 w odz. 12.00-15.00 (4 godz.)
  11.30-13.00
J. niemiecki
mgr A. Pierzchalska
(gr. łączona)
s. 57 WH
 
13.00-13.45          
13.50-14.35       Doradztwo psychospołeczne W/15
dr L. Lassota
315
 
14.40-15.25       Doradztwo psychospołeczne Ć/25
dr L. Lassota
315
zajęcia do 08.06
 
15.30-16.15       Doradztwo psychospołeczne Ć/25
dr L. Lassota
315
zajęcia do 04.05

Praca soc. z rodz. wielo. Ć/25
mgr K. Zaniewska
s.315
w dn. 11.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06
 
16.20-17.05   15.00-16.30
J. angielski
mgr W. Sypiański
(+II Socjologia)
s. 215
  Metodyka pracy opiekuńczo-wych. Ć/15
mgr K. Zaniewska
315
 
17.10-17.55       Praca soc. z rodz. wieloproblemową Ć/25
mgr K. Zaniewska
315
zajęcia do 08.06
 
18.00-18.45       Praca soc. z rodz. wieloproblemową Ć/25
mgr K. Zaniewska
315
zajęcia do 23.03
 
18.50-19.35          
19.40-20.25          III SPS Pr. Soc.w PS
Data publikacji: 2017-03-16

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.15-8.00          
8.00-8.45 Marginalizacja i wykluczenie społeczne Ć/12
mgr A. Patalon
316
zajęcia do 22.05
    Metodyka terapii społecznej W/10
dr D. Kurpiel
317
zajęcia do 04.05

Pr.soc.z osobami z zab.psych. Ć/12
dr D. Kurpiel
s.317
w dn. 11.05, 18.05, 25.05, 01.06
 
8.50-9.35 Prawa i wolności człowieka Ć/15
mgr A. Patalon
316
Pracownik soc.jako org.środ.wych. Ć/15
dr E. Piotrów
221*obuwie zmienne
  Pr.soc.z osobami uzal.i ich rodzinami Ć/12
dr D. Kurpiel
s. 317
zajęcia do 18.05

Pr.soc.z osobami z zab.psych. Ć/12
dr D. Kurpiel
s.317
w dn. 25.05, 01.06, 08.06
Metodyka działania asystenta rodziny W/12
dr Sz. Dąbrowski
220
zajęcia do 19.05
9.40-10.25 Pr.soc. z osobami starszymi Ć/12
mgr K. Żelechowska - Durka
218
zajęcia do 22.05
Pr.soc.z osobami opuszcz.zakł.karne Ć/12
dr E. Piotrów
s.221
zajęcia do 16.05
Seminarium dyplomowe Ć/30
prof. A. Zalewska - Meler
508 (Zakł. P. Og.)
Pr.soc.z osobami z zab.psych. Ć/12
dr D. Kurpiel
s.317
zajęcia do 23.03
Metodyka działania asystenta rodziny Ć/25
dr Sz. Dąbrowski
220
w godz. 9.45-11.15 (2 godz.) do dn. 12.05
w godz. 9.45-12.00 (3 godz.) w dn. 19.05
10.30-11.15 Metodyka terapii społecznej Ć/20
mgr K. Żelechowska - Durka
218
zajęcia do 08.05
Pr.soc. z trudnym klientem Ć/12
dr E. Piotrów
s.221
zajęcia do 16.05
Seminarium dyplomowe Ć/30
prof. A. Zalewska - Meler
508 (Zakł. P. Og.)
Socjologia zdrowia i medycyny W/12 i Ć/10
dr D. Apanel
215
wykład do 30.03
ćw. w dn.: 06.04, 20.04, 27.04, 04.05, 11.05
.
11.20-12.05 Metodyka terapii społecznej Ć/20
mgr K. Żelechowska - Durka
218
zajęcia do 08.05
    Socjologia zdrowia i medycyny W/12 i Ć/10
dr D. Apanel
215
wykład do 30.03
ćw. w dn.: 06.04, 20.04, 27.04, 04.05, 11.05
 
12.10-12.55 Wykład monograficzny W/25
dr R. Sitek
218
w godz. 12.10-14.25 (po 3 godz.) do 10.04
w godz. 12.10-12.55 (1 godz.) w dn. 24.04
Metodyka pracy grupowej Ć/16
mgr K. Żelechowska - Durka
039
zajęcia do 11.04
     
13.00-13.45 . Metodyka pracy grupowej Ć/16
mgr K. Żelechowska - Durka
039
zajęcia do 11.04
     
13.50-14.35          
14.40-15.25          
15.30-16.15          
16.20-17.05          
17.10-17.55          
18.00-18.45          
18.50-19.35          
19.40-20.25          


Astar Plany Zajęć.
http://www.astar05.pl